Direct naar paginainhoud
menu

Digitaal Erfgoedcafé over Bos der Onverzettelijken en herinneringscultuur in Almere

Inmiddels ligt de Tweede Wereldoorlog al ruim 75 jaar achter ons. Om deze oorlog en haar slachtoffers te herdenken, worden monumenten geplaatst en ontstaan tradities als de Dodenherdenking en het Bevrijdingsfestival op 4 en 5 mei. In Almere worden deze tradities ook geëerd en staan er verschillende monumenten om deze oorlog te herinneren in de openbare ruimte. Zo ligt in de Verzetswijk in Almere Stad sinds 1992 een Nationaal Verzetsmonument: het Bos der Onverzettelijken. Voor elke man en vrouw die tijdens de Tweede Wereldoorlog deel waren van het verzet tegen de bezetter en daarvoor zijn omgekomen, is hier een boom geplant: 2.133 bomen in totaal. Voorzitter Paul Verheij van het Bos der Onverzettelijken vertelt tijdens het volgende digitale Erfgoedcafé over het ontstaan van dit monument en welke rol het heeft in het herdenken van de Tweede Wereldoorlog in een jonge stad als Almere. Kijk en luister mee op donderdag 29 april om 19.30 uur.

Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945 kwam in de jaren ’90 met het idee voor een nationaal verzetsmonument om alle gefusilleerde verzetsmensen te eren. Bij het herdenken van de Tweede Wereldoorlog gaat het vooral om de vraag hoe we verbinding kunnen maken tussen de gedachten en motieven van de generatie van toen (1940-1945) en de jongere generaties van nu, voor wie het verzet inmiddels verre geschiedenis is. Met het bos kon de stichting de link leggen tussen het verleden en het heden. Een bos is immers een levend blijvende herinnering. Daarnaast ontbrak er in Nederland een monument om alle gefusilleerde verzetsmensen gezamenlijk te eren. Volgens de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945 staat dit gevarieerde bos symbool voor alle vormen en facetten van het verzet. De symboliek is compleet door het planten van een boom per omgekomen verzetsstrijder.

In 1992 opende Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard het Bos der Onverzettelijken. Jaarlijks vindt op 4 mei de kinderherdenking plaats op deze locatie.

Praktisch

Het digitale Erfgoedcafé start donderdag 29 april om 19:30 uur en duurt tot 20:30 uur. Digitale inloop vanaf 19.15 uur. Toegang is gratis. Geïnteresseerden melden zich van tevoren aan via archeologieverberg dit@almere.nl, geven zich op via het facebookevenement of kunnen direct naar de website www.gotomeet.me/erfgoedcafe gaan.
Benodigd: computer, tablet of telefoon met microfoon indien men vragen wilt stellen. Let op: de Erfgoedcafé’s worden opgenomen. Wilt u niet in de opname komen? Zet dan uw camera uit.
U wordt niet gebeld door ons. Lukt het niet om in de vergadering te komen? Contactgegevens voor ondersteuning vindt u op almere.nl/erfgoedhuis onder de kop Erfgoedcafé.

Erfgoedcafé’s

Iedere maand organiseert het Erfgoedhuis een avond over erfgoed in Almere. Erfgoed gaat niet alleen over het verleden of over spullen. Het gaat ook om wie we worden en wie we zijn. Tijdens deze avonden besteden we aandacht aan tradities, gebruiken, architectuur, stedenbouw en meer. Vanwege de huidige richtlijnen rondom het coronavirus vindt het Erfgoedcafé digitaal plaats.

Kijk voor meer informatie op almere.nl/erfgoedhuis

Laatste berichten

Gemeente Almere neemt om de verkeersdruk op bepaalde momenten rondom Kinderopvang Sterrenrijk en basisscholen Het Universum en De Verwondering ('Campus Nobelhorst') te stroomlijnen en veiliger te…
Nobelhorst is een wijk met veel water en er zijn dus bruggen nodig. De eerste zes bruggen in Nobelhorst zijn klaar en aangesloten op de aansluitende paden. De bouw van de bruggen in de Marie Curielaan…
Gedeputeerde Jan de Reus (provincie Flevoland) en wethouder Jan Hoek (gemeente Almere) brachten op donderdag 29 april jl. een bezoek aan het project Verbreding Hogering Almere. Ondanks dat de meeste…
In verband met Hemelvaart is het fietsdepot gesloten van maandag 10 mei tot en met vrijdag 14 mei.

Op 29 april is de Groene Plastic Fabriek in Almere officieel in gebruik genomen. De fabriek is tot stand gekomen door een innovatiepartnerschap tussen de gemeente Almere en het circulaire bedrijf Save…

Heb jij een kaartje van de gemeente ontvangen met informatie over een afvalonderzoek? Doe dan mee! De gemeente wil het recyclen van afval stimuleren en de afvalinzameling betaalbaar, handig en…
Om de kracht van vrouwen te vieren en bijzondere vrouwen op het voetstuk te hijsen, benoemt platform Avanti Almere in samenwerking met de gemeente het komende jaar meerdere 'Bloemen van Almere'. Op 30…
Hoeveel heb jij ervoor over om je huis te isoleren? Wat mag volgens jou de beste oplossing om duurzaam te verwarmen en koken kosten? En zou je mee doen aan een collectief warmtesysteem in je wijk? Met…
Als gemeente zijn we benieuwd hoe bewoners van Almere Poort het wonen en leven ervaren en of dat overeenkomt met wat de bedoeling was. We willen graag weten wat hun verhaal is. Waarom we dit vragen …
De Voedselbank Almere is voor de uitgifte van vers voedsel een samenwerking in de keten van noodhulp met andere Almeerse noodhulporganisaties gestart. Als pilot zijn er twee…
Wat vindt u van onze website?