Doordecentralisatie ‘Beschermd Wonen’

De doordecentralisatie Beschermd Wonen zal met ingang van 1 januari 2024 worden ingevoerd. Dit betekent dat alle lokale gemeenten vanaf dat moment de verantwoordelijkheid hiervoor dragen. Binnen regio Flevoland hebben de gemeenten afspraken gemaakt om ook na 1 januari 2024 intensief te blijven samenwerken. Samen met aanbieders van beschermd wonen ontwikkelen en realiseren we regionaal en lokaal passende ondersteuning voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid die 24-uurs toezicht of ondersteuning in nabijheid nodig hebben.