Direct naar paginainhoud
menu

Eksterweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Begin februari 2021 is de Eksterweg en een deel van de Kievitsweg (tussen Nobellaan en Eksterweg) afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer volgens het verkeersbesluit van februari 2020.

Het verkeersbesluit is genomen om het voor (brom)fietsers verkeersveilig maken van de gehele Eksterweg en een deel van de Kievitsweg. Deze route is nu alleen nog beschikbaar voor fietsers en landbouwverkeer (en als het vriest de strooidienst). De borden staan zo dat je op tijd een waarschuwing krijgt en een andere route kunt volgen. De route Kievitsweg-Grote Denkersdreef-Verlengde Tussenring is beschikbaar en vormt de hoofdontsluiting voor Almere Hout.

Waarom het verkeersbesluit

Met de groei van het aantal inwoners van de woongebieden Nobelhorst en Oosterwold neemt ook het verkeer toe en de vraag naar goede en veilige fietsverbindingen. Met name naar scholen, sportvoorzieningen en overige voorzieningen in Almere Stad en Buiten ontbrak een fietsroute. Door de toename van het aantal fietsers (waaronder veel schoolkinderen) op de Kievitsweg, is het niet meer wenselijk auto- en fietsverkeer te combineren. Daar komt bij dat de Kievitsweg een drukke weg is waar vaak harder gereden wordt dan het toegestane snelheidsmaximum van 60 km/u. In het ontwikkelingsplan Nobelhorst is al opgenomen dat  de Kievitsweg geen autoroute blijft en dat hier een fietsverbinding zou worden gemaakt. Daarom is nu het moment dit laatste stukje in het fietsnetwerk op te nemen en veilig te maken voor fietsers.

Laatste berichten

Tijdelijk logeerverblijf Internationale werknemers zijn hard nodig voor de lokale en regionale economie. Ook Almeerse bedrijven maken gebruik van internationale werknemers. Deze werknemers moeten…
Eind 2020 ontving de gemeente Almere vanuit de rijksoverheid een bijdrage om in te zetten voor de cultuursector. Het hoofddoel daarvan is ervoor te zorgen dat de Almeerse cultuursector de ruimte…
Bureau Fringe is woensdag 7 april gestart als kwartiermaker voor het Cultuurhuis Almere Buiten. Dit bureau gaat zich bezighouden met het vormgeven van het Cultuurhuis dat onderdeel is van de…
Zorggroep Almere, welzijnsstichting De Schoor, Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA), gemeente Almere en Elaa (Regionale ondersteuningsstructuur eerstelijnsgezondheidszorg van Almere en…
Landelijk én in Almere is het streven dat inwoners op een prettige manier ‘zo thuis mogelijk’ kunnen opgroeien en wonen. Dit geldt voor jeugd en volwassenen, voor de groeiende groep ouderen in de stad…
Begin februari 2021 is de Eksterweg en een deel van de Kievitsweg (tussen Nobellaan en Eksterweg) afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer volgens het verkeersbesluit van februari 2020. Het…
De maand april staat in het teken van Inclusie. Zowel de Werkgroep Vip (VN-verdrag in de Praktijk) als Avanti Almere organiseren hier activiteiten voor. De Vip- groep start met een nieuwe site waar…
Wethouder wil actiever sturen op de juiste woningen op de juiste plek In tien jaar tijd bijna 25.000 nieuwe woningen. Dat is de ambitie die Almere heeft uitgesproken in de woonvisie 2020-2030. In het…
Op 30 maart 1943 stortte de Britse bommenwerper Short Stirling BK716 neer in het Markermeer. Aan boord zaten zeven bemanningsleden. De gemeente Almere wilde graag met nabestaanden stil staan bij deze…
Almere doet mee aan het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen. Tenminste veertig gemeenten strijden tegen elkaar in deze competitie: welke gemeente verruilt de meeste tuintegels voor groen? De…
Wat vindt u van onze website?