Extra wandeling Pampushout en digitaal delen hoe jij het bos ervaart

Ook deze week is er weer nieuws over ontwikkelingen rondom plangebied Pampushout, want er gebeurt veel. Zoals de eerste boswandeling voor belangstellenden, met uitleg en volop ruimte voor het gesprek en delen van zorgen. De wandeling leverde naast waardevolle input ook veel waardering op bij de deelnemers. Vanwege de grote belangstelling voor de wandelingen organiseren we een derde wandeling op 21 juni. Loop je niet mee en wil je ons wel laten weten hoe je het bos ervaart en gebruikt, laat het ons weten via een online korte vragenlijst. 

Eerste boswandeling 

Gelukkig scheen de zon volop toen op dinsdag 7 juni 15 geïnteresseerden, voornamelijk uit de directe omgeving, en leden van het projectteam zich hadden verzameld bij parkeerplaats De Kiem voor een boswandeling. Gestart werd met een korte voorstelronde van de betrokken professionals van de gemeente en ontwerpbureau Karres en Brands. Daarna was er uitleg over de staat van het bos, het plangebied, de huidige onderzoeksfase om natuurinclusief te kunnen ontwikkelen en de stappen in het proces om tot drie ontwerpvarianten te komen. Daarna vertrok de groep voor de wandeling in het bos.

Wat zien we nu?

Op verschillende plekken werd stilgestaan voor specifieke uitleg over de staat van het bos. Deelnemers wezen op bijzondere plekken. Ook de vele stormschade werd besproken als zichtbaar teken van verzwakking. Vooral bij sommige hoge populieren en de essen. Die op veel plekken eigenlijk te dicht op elkaar staan. Andere populieren doen het weer wel goed en kunnen nog heel oud worden. Ook werd gewezen op mooie zichtlijnen en de sterke lagere begroeiing met onder andere de wilde kersenboom, hazelaar en vlier. De essen in het bos zijn helaas ook al aangetast door de essentaksterfte. De aanwezigheid van veel brandnetels toont aan dat het gebied een rijk bodemleven heeft. Ook werd gekeken naar de huidige bosrand en hoe deze verder verdicht en versterkt kan worden.

Ervaring met natuurinclusief ontwikkelen

Er werd meer verteld over hoe je natuurinclusief kunt ontwikkelen en tegelijkertijd het bos kunt versterken. De ervaringen met natuurinclusief bouwen ontwikkelen zich de laatste jaren in een rap tempo. Een zo hoog ambitieniveau als bij Pampushout is nog nieuw, maar nu wel realiseerbaar. Het vraagt wel om een andere benadering van alles. Met de natuur als uitgangspunt voor planvorming, het betreden van het gebied, de manier van ontwikkelen en het latere beheer.

De groep had veel waardering voor het hoge ambitieniveau en uitleg. Tegelijkertijd waren en ook veel zorgen en punten van kritiek. Waarom nu juist hier bouwen? En kan de ambitie wel waargemaakt worden met 850 woningen, waarbij 50% bos behouden moet blijven? En hoe zit het met afspraken over beheer van en gebruik door bewoners? Dit leverde goede gesprekken en waardevolle input op. En opmerkingen als, “Ik ben om, zou hier wel willen wonen, heerlijk.” tot “Doodzonde, het bos moet behouden blijven zoals het is, ik heb er geen vertrouwen in dat dit kan”. Ook gaven twee deelnemende omwonenden uitleg over hun burgerinitiatief om de 850 woningen op een andere plek te realiseren, waarvan de gemeenteraad heeft toegezegd dit mee te nemen in de beoordeling straks. De meningen kwamen zeker niet overal bij elkaar, maar over een ding was iedereen het eens. Hoe fijn het is om met elkaar in gesprek te zijn en naar elkaar te luisteren. We hoeven het ook niet altijd eens te zijn met elkaar. Dat kon rekenen op geklap van de deelnemers als waardering.

Tweede en derde boswandeling 

Op dinsdag 21 juni om 16.30 uur vindt een tweede boswandeling plaats. Deze wandeling heeft het maximale aantal deelnemers bereikt. Vanwege de grote belangstelling en de positieve reacties op de eerste wandeling organiseren we een extra wandeling: op dinsdag 21 juni om 19.00 uur. Je kunt je hiervoor aanmelden via ontwikkelingsplanpampushoutverberg dit@almere.nl. Vol is vol! 

Online in 5 minuten laten weten hoe je het bos ervaart

Loop je niet mee en vertel je ons wel graag wat je in het bos belangrijk vindt? Met een korte online vragenlijst kun je op de kaart aangeven wat voor jou belangrijke plekken zijn en waar je graag loopt. Het invullen van de vragenlijst duurt slechts 5 minuten en is eenvoudig. Ga naar de vragenlijst.