Hein van der Loo geïnstalleerd als burgemeester van Almere

Burgemeester Hein van der Loo ontvangt de voorzittershamer

Almere heeft een nieuwe burgemeester. Hein van der Loo is op woensdagavond 8 maart geïnstalleerd door commissaris van de Koning van Flevoland Leen Verbeek.

De installatie was tijdens een buitengewone en openbare raadsvergadering in de Raadzaal van het stadhuis van Almere. De nieuwe burgemeester werd verwelkomd door inwoners van Almere, bestuurders, politici en vertegenwoordigers van onder meer de brandweer, politie en GGD. Na de installatie was er gelegenheid voor een nadere kennismaking met inwoners van Almere. De burgemeester ging in de Burgerzaal in gesprek met Almeerders die ieder op hun eigen manier een actieve rol vervullen in de gemeenschap.

Hein van der Loo: “Het burgemeestersambt is een baan dicht bij mensen. Dat is wat het voor mij zo bijzonder maakt om burgemeester te mogen zijn. Almere is een prachtige gemeente met een unieke historie als wereldberoemd project. Er liggen veel kansen voor de toekomst van Almere; groeien vanuit een gezonde infrastructuur. Zowel sociaal als fysiek. Daar wil ik me samen met collega’s en inwoners graag voor inzetten.”

Van der Loo werd in januari door de gemeenteraad voorgedragen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op 17 februari heeft de ministerraad op voorstel van de minister ingestemd met de benoeming.

Over Hein van der Loo

Hein van der Loo (1971) is geboren in Noord-Brabant en studeerde bestuurskunde in Rotterdam. Sinds juni 2019 was hij burgemeester van Zwijndrecht. Eerder werkte hij ruim 20 jaar bij Rabobank en ABN AMRO in verschillende leidinggevende functies. Hij heeft diverse toezichthoudende functies bij maatschappelijke organisaties bekleed, onder meer in de zorg en het onderwijs. Voor zijn jarenlange, belangeloze inzet voor de stad Rotterdam ontving hij in 2022 de Wolfert van Borselenpenning. Hein van der Loo is getrouwd en heeft vier zoons.