Direct naar paginainhoud
menu

Hollandsedreef en Botterweg weer open voor verkeer

Op vrijdag 16 april in het begin van de avond gaan de kruispunten van de Hollandsedreef en Botterweg (Pampusdreef) met de Hogering weer open voor het verkeer.

Open in alle richtingen

De Hollandsedreef en de Botterweg worden aangesloten op de bypass, een tijdelijke weg naast de Hogering die het verkeer langs de werkzaamheden leidt. Dit betekent dat het verkeer komend vanaf de Hollandsedreef en de Botterweg weer de Hogering op kan rijden. Ook is het weer mogelijk om over te steken van de Hollandsedreef naar de Botterweg (en omgekeerd). Vrachtverkeer richting het bedrijventerrein Hollandsekant kan dus weer gebruik maken van de Hogering. Deze tijdelijke verkeerssituatie geldt tot en met de tweede helft van 2022.

Tijdelijke kruispunten

Doordat op de plek van het oude kruispunt de tunnelbak wordt aangelegd, is het tijdelijke kruispunt van de Hollandsedreef met de Hogering naar het noorden opgeschoven. Er is een weg om het werkgebied heen gelegd. Het kruispunt van de Botterweg met de Hogering is niet verplaatst. Weggebruikers die de oversteek Hollandsedreef-Botterweg (of omgekeerd) willen maken steken daarmee in twee keer de Hogering over: eenmaal via het kruispunt Hollandsedreef-Hogering en daarna via het kruispunt Hogering-Botterweg. Beide tijdelijke kruispunten zijn voorzien van verkeerslichten en voorsorteerstroken.

Verbreding Hogering Almere

Vorig jaar zijn de werkzaamheden voor de verbreding van de Hogering in Almere gestart. Na een voorbelastingsperiode van zo’n driekwart jaar is vorige maand het zandpakket verwijderd. Hierna is direct gestart met de aanleg van de tijdelijke kruispunten. Vanaf maandag 26 april starten de werkzaamheden voor het bouwen van de tunnelbak bij de Hollandsedreef/Botterweg. De aannemer begint dan met het aanbrengen van de damwanden.

Webcam

De werkzaamheden bij het kruispunt Hogering-Hollandsedreef/Botterweg zijn via een webcam live te volgen in de BouwApp. Weggebruikers kunnen via het beeld ook zien hoe druk het op de bypass is. De app is gratis te downloaden via de App Store of de Google Play Store. Via de zoekbalk kan het project ‘Hogering Almere’ worden toegevoegd.

Laatste berichten

Gemeente Almere neemt om de verkeersdruk op bepaalde momenten rondom Kinderopvang Sterrenrijk en basisscholen Het Universum en De Verwondering ('Campus Nobelhorst') te stroomlijnen en veiliger te…
Nobelhorst is een wijk met veel water en er zijn dus bruggen nodig. De eerste zes bruggen in Nobelhorst zijn klaar en aangesloten op de aansluitende paden. De bouw van de bruggen in de Marie Curielaan…
Gedeputeerde Jan de Reus (provincie Flevoland) en wethouder Jan Hoek (gemeente Almere) brachten op donderdag 29 april jl. een bezoek aan het project Verbreding Hogering Almere. Ondanks dat de meeste…
In verband met Hemelvaart is het fietsdepot gesloten van maandag 10 mei tot en met vrijdag 14 mei.

Op 29 april is de Groene Plastic Fabriek in Almere officieel in gebruik genomen. De fabriek is tot stand gekomen door een innovatiepartnerschap tussen de gemeente Almere en het circulaire bedrijf Save…

Heb jij een kaartje van de gemeente ontvangen met informatie over een afvalonderzoek? Doe dan mee! De gemeente wil het recyclen van afval stimuleren en de afvalinzameling betaalbaar, handig en…
Om de kracht van vrouwen te vieren en bijzondere vrouwen op het voetstuk te hijsen, benoemt platform Avanti Almere in samenwerking met de gemeente het komende jaar meerdere 'Bloemen van Almere'. Op 30…
Hoeveel heb jij ervoor over om je huis te isoleren? Wat mag volgens jou de beste oplossing om duurzaam te verwarmen en koken kosten? En zou je mee doen aan een collectief warmtesysteem in je wijk? Met…
Als gemeente zijn we benieuwd hoe bewoners van Almere Poort het wonen en leven ervaren en of dat overeenkomt met wat de bedoeling was. We willen graag weten wat hun verhaal is. Waarom we dit vragen …
De Voedselbank Almere is voor de uitgifte van vers voedsel een samenwerking in de keten van noodhulp met andere Almeerse noodhulporganisaties gestart. Als pilot zijn er twee…
Wat vindt u van onze website?