Lerend netwerken Voorscholen

Tijdens het Almeers Taalsymposium op 23 november j.l., georganiseerd door Hogeschool Windesheim, hebben de zes Lerend Netwerken van de Stedelijke Taalaanpak een presentatie gehouden. Door het houden van een pitch en met behulp van een poster is het brede werkveld van 0-23 jaar, tussentijds meegenomen in de opzet, ontwikkelingen en de huidige stand van zaken in de Lerend Netwerken.

Netwerken

Het belangrijkste waren de gesprekken na deze presentaties met de deelnemers aan het Taalsymposium. Zoals gezegd door de trainers van de procesbegeleiders Martine Broekhuizen en Karin van Look van de Universiteit van Utrecht: “Dit is een uitgelezen kans om de expertise op te halen bij al de experts die hier rondlopen.”

Goede bijeenkomst

De ‘Lerend Netwerken’ mochten zich verheugen in een grote belangstelling. Er zijn levendige discussies gevoerd, veel ‘antwoorden’ op de vragen op de poster geplakt, verrassende en goede ideeën gedeeld, veel contacten gelegd. Kortom, dit Taalsymposium heeft de Stedelijke Taalaanpak een flinke duw in de rug gegeven. En de ambitie van de LEA ‘het taalniveau van 0-23-jarigen is minimaal op landelijk niveau, daartoe is een breed Almeers aanbod van taalstimulering beschikbaar’, weer een stuk dichterbij gebracht.

Om deze trein rijdende te houden, is jullie enthousiasme, expertise en inbreng bij beide Lerend Netwerken van  Belang!