Direct naar paginainhoud
menu

Nieuwe rotonde bij entree Nationaal Park Nieuw Land

Natuurbelevingcentrum De Oostvaarders in Almere beter bereikbaar

De rotonde op de N702 Buitenring bij Almere is klaar en de weg is weer open voor verkeer. Met de aanleg van deze tweebaansrotonde is het Natuurbelevingcentrum De Oostvaarders beter bereikbaar. De rotonde is één van de provinciale investeringen om Nationaal Park Nieuw Land beter toegankelijk te maken en iedereen de mogelijkheid te bieden om natuur te beleven.

Betere ontsluiting bezoekerscentrum

Het Natuurbelevingcentrum De Oostvaarders is gelegen langs de Buitenring bij Almere. In de oude situatie was de ontsluiting van het centrum niet optimaal. Bezoekers uit de richting Almere moesten bijvoorbeeld omrijden via de rotonde Stipheldenbuurt. Met de toeristische-recreatieve ontwikkelingen in het nationaal park is de verwachting dat het aantal bezoekers toeneemt en is een goede toegankelijkheid wenselijk. Gedeputeerde Jan de Reus: “In samenwerking met de gemeente Almere heeft de provincie Flevoland besloten voor de aanleg van een rotonde. De oorspronkelijke T-aansluiting is omgebouwd naar een rotonde met twee rijstroken.” Wethouder Maaike Veeningen: “Vanaf nu kan de bezoeker vanuit twee richtingen en veilig het Natuurbelevingcentrum bereiken. Een mooie stap in de ontwikkeling van het ontvangstgebied van de Oostvaardersplassen in Almere.”

Toegangspoorten Nieuw Land

Gedeputeerde Michiel Rijsberman: “Provincie Flevoland hanteert in de ontwikkeling van het jongste Nationaal Park het uitgangspunt dat Nationaal Park Nieuw Land van en voor iedereen is voor het beleven van natuur. De provincie wil het gebied dan ook duidelijk markeren met het investeren in de ontwikkeling van de vijf entreegebieden.” Poort Oostvaardersplassen Almere en Poort Oostvaardersplassen Lelystad worden nu ontwikkeld. Deze poorten bestrijken een groot gebied en vormen een bestemming op zichzelf. Binnen deze poortgebieden komt een uitgebreid toeristisch-recreatief aanbod.

Jongste nationaal park

Nationaal Park Nieuw Land is het jongste nationaal park van Nederland én het grootste man-made natuurpark ter wereld met 29.000 hectare natuur. Het nationaal park dankt zijn ontstaan aan het grootste inpolderingstraject ter wereld: de drooglegging van Flevoland. Het bestaat uit de gebieden Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer. Het nationaal park strekt zich uit vanaf de sluizen bij Enkhuizen over het water van het Markermeer tot aan Almere bij de Oostvaardersdijk. En van Lelystad langs de A6 tot aan de afrit 8 (Oostvaarders) bij Almere.

Voor meer informatie: www.nationaalparknieuwland.nl

Video over de aanleg van de rotonde: https://youtu.be/N-h1dvuimLA

Laatste berichten

Nu de sportaanbieders in Almere in steeds zwaarder weer komen, heeft de kerngroep Lokaal Sportakkoord Almere besloten om de aanvraagmogelijkheid voor een ‘corona doorstart’-budget mogelijk te maken.…
Op veel plekken in Nederland wordt het gebruik van een mondkapje dringend geadviseerd of is het verplicht. Op Rijksoverheid.nl leest u waar u een mondkapje moet dragen, hoe u een mondkapje het beste…
Op officiële feestdagen worden de afvalbakken niet geleegd. In plaats daarvan komt de gemeente op inhaaldagen langs om de afvalbakken te legen. Deze inhaaldag kan ook vóór de oorspronkelijke ophaaldag…
Dit jaar valt kerst op een vrijdag en zaterdag en zal er op deze dagen geen markt in Almere Haven en Almere Stad zijn. Om de woensdag weekmarkt van 23 december 2020 niet te druk te laten worden, is er…
Op 1 december is het 45 jaar geleden dat het Bivak in Almere Haven geopend werd. Het was de allereerste bewoning in Almere. In een volkomen onbegaanbaar en woest gedeelte van Zuidelijk Flevoland…

Opnieuw sportveld volgens principes ASM

Coronamaatregelen zijn helaas nog steeds nodig. Ook het dringend advies om gebruik te maken van mondkapjes in openbare ruimtes. En dit is zelfs verplicht vanaf 1 december. Dit geldt voor volwassenen…
Wereldwijde aandacht voor geweld tegen vrouwen Naast het stadhuis zijn er vijf gebouwen die voor het eerst meedoen aan de jaarlijkse Almeerse steun voor Orange the World. Van 25 november tot en met…
Burgemeester Weerwind heeft in afstemming met politie en Openbaar Ministerie besloten een notariskantoor in Almere voor de duur van zes maanden te sluiten, nadat hem bekend is geworden dat vanuit dit…
Verschillende culturele instellingen en cultuurmakers zijn opgenomen in de Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur. Met het vaststellen van de Programmabegroting 2021 op 12 november jl. heeft de…
Wat vindt u van onze website?