Omleiding voor auto’s en bussen tijdens bouw Floriade

Kaart met omleidingen

Vanaf zondag 12 december 2021 leiden we vanwege de bouw van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 auto- en busverkeer om. De tentoonstelling gaat open op 14 april 2022 en er moet nog veel worden gebouwd.
Dat betekent dat vanaf 12 december 2021:
•    het autoverkeer en de lijnbussen niet meer over het Floriade terrein kunnen rijden;
•    de Oorweg tussen de oostelijke en westelijke afrit 4 Haven wordt afgesloten.
De View, McDonald’s en Onderweg blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer vanaf het westen.

Al het autoverkeer wordt omgeleid via de Steigerdreef en de Noorderdreef naar ’t Oor. De omleiding voor de bussen gaat via de Steigerdreef over een deel van de Steiger naar de busbaan. Voor fietsers en voetgangers verandert er nu niets. Daarvoor was er al een omleidingsroute.
Tot en met het einde en de afbouw van de expo blijven we het verkeer omleiden. Uiterlijk 11 december 2022 worden de omleidingen opgeheven.

Bereikbaarheid tijdens de tentoonstelling

Op 14 april 2022 gaat de wereldtuinbouwtentoonstelling open. We doen veel om Almere te ontlasten van verkeershinder. We stimuleren bezoekers om met het openbaar vervoer naar de Expo te komen. We verwachten ook dat veel mensen komen met geplande reizen (per touringcar). 
Om het verkeer in goede banen te leiden, met zo min mogelijk hinder, hebben we twee entrees:

Westelijke entree

De Westelijke entree is voor iedereen toegankelijk en bedoeld voor bezoekers die reizen met de trein, bus, touringcars, fiets, te voet of met de boot. Op het voorterrein zijn parkeerplaatsen beschikbaar voor touringcars, fietsers en mindervaliden (met invalidekaart). Hier zijn ook de haltes voor de pendeldiensten vanaf het centraal station. Er zijn geen parkeerplaatsen voor personenauto’s.

Zuidoost-entree

Reizigers die met de auto komen, moeten parkeren op het parkeerterrein aan de Twentsekant bij Nobelhorst. Vanaf die plek rijden pendelbussen naar de tweede ingang: de Zuidoost-entree. Deze extra ingang is alleen bereikbaar voor de pendelbussen die vanaf de parkeerplaats Twentsekant komen. Je kunt hier niet te voet of met de fiets naar binnen. Bovendien is hier ook geen losse kaartverkoop mogelijk.

Bereikbaarheid omwonenden omgeving Floriadeterrein

Om te zorgen dat omwonenden zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de bezoekers van de Floriade worden de verkeerstromen zoveel mogelijk gescheiden. Parkeerplaats Twentsekant is maar op één manier toegankelijk. Je kunt de naastgelegen wijk niet in om te parkeren.
Er is geen parkeergelegenheid in de buurt van de Westelijke entree. De Zuidoost-entree is niet toegankelijk voor bezoekers die aan de kassa een entreekaart kopen. Parkeeroverlast van wildparkeerders of willekeurig parkeren in de directe omgeving zal dan ook nauwelijks aan de orde zijn.

Bereikbaarheid bedrijventerrein de Steiger

Rondom het bedrijventerrein de Steiger gaan we borden plaatsen met ‘parkeren alleen voor werknemers en bezoekers bedrijventerrein’.
Met deze borden laten we duidelijk weten dat het terrein alleen voor werknemers en bezoekers is. Mocht in de praktijk toch blijken dat er overlast is op de Steiger of in de omliggende gebieden, dan kun je dit melden bij het meldpunt dat we hiervoor inrichten.

Indien nodig kunnen we nog extra maatregelen nemen, bijvoorbeeld door bepaalde gebieden als vergunningsgebied(en) aan te wijzen. Daar kunnen we handhaven op parkeren.

Alle informatie over het bereiken en bezoeken van de expo vind je op floriade.com

De uitgebreide antwoorden op veel vragen is terug te vinden in de Q&A op Terugblik informatiebijeenkomst 17/11