Ontwikkeling van een droge voorziening

Een droge voorziening is een voorziening waarin het gebruik van middelen niet is toegestaan. Momenteel ontbreekt gecontracteerd aanbod binnen de regio Flevoland. Inwoners met verslavingsproblematiek, waarvoor huidige ambulante nazorg onvoldoende is, willen we de mogelijkheid bieden om na behandeling in een afkickkliniek, (tijdelijk) te verblijven in een droge voorziening.

Om dit aanbod te ontwikkelen, worden nu diverse opties met ervaringsdeskundigen en zorgaanbieders besproken. Belangrijk element in de aanpak is de verbinding tussen behandeling en begeleiding.

De komende twee maanden worden de behoeften voor de verschillende vormen van een droge voorziening nader gepeild. Hierbij wordt gedacht aan inzet binnen de al bestaande intensieve ambulant ondersteuning thuis en beschutte ondersteuning. Ook wordt gedacht aan een intramurale voorziening met mogelijkheden van het scheiden van wonen en zorg (een intramurale voorziening is bedoeld voor inwoners die niet langer thuis kunnen wonen, maar in een voorziening moeten wonen).