Prachtige mijlpalen voor de bereikbaarheid

De bruggen in de Hendrik Lorentzweg, de Marie Curielaan en de Marie Curiestraat en de Nobelstraat zijn gebouwd. Er is een kademuur langs de nieuwe busbaan gebouwd. Het is gelukt om de Marie Curielaan en de busbaan vanaf Sallandsekant tot de rotonde Nobellaan definitief in te richten. Het zijn complexe ingrepen die succesvol zijn uitgevoerd. Het definitief inrichten van de Nobelstraat en de Marie Curiestraat pakken we in 2023 weer op.

Rondje langs de velden

In de Velden 8 (Het Laar), 10 (De Hoeve), 13 (De Brouwerij) en 14 (De Houtwal) is de inrichting voor zover het mogelijk uitgevoerd. We wachten bijvoorbeeld nog met definitief bestraten bij kavels waar nog bouwactiviteiten plaatsvinden. In Veld 13 De Brouwerij moet de bouw van de bruggen nog beginnen.

Rondom verlichting in de wijk zijn er een aantal problemen ontstaan nadat de nieuwe aannemer is gestart. Er moesten hierdoor nieuwe werkafspraken worden gemaakt voor het plaatsen en omzetten van de lantaarnpalen. Er worden nog masten geplaatst in de delen van Nobelhorst waar de definitieve bestrating is aangebracht. 

We zitten nog volop in het plantseizoen. Je zult in de wijken op verschillende plekken nieuwe plantjes zien opduiken.

Wat we nog meer gaan doen op een rijtje

  • De Nobelstraat wordt tot de rotonde met de Marie Curielaan definitief ingericht.
  • De Nobellaan wordt definitief ingericht van de rotonde tot de Gustav Hertzstraat. De rotonde krijgt zijn definitieve inrichting nadat de rotonde bij Kievitsweg is aangelegd.
  • Inrichting Hendrik Lorentzweg.
  • Inrichting Marie Curiestraat.
  • De bouw van 9 bruggen.
  • De Dorpsroute gaan we deels definitief inrichten en waar de definitieve afwerklaag nog niet mogelijk is brengen we de onderlaag van asfalt aan.
  • We starten met de definitieve terreininrichting van Veld 15 Het Klooster in het tweede kwartaal van 2023.

Bouwrijp maken

  • In De Werf starten we met het bouwrijp maken, er wordt zand van de aanwezige voorbelasting afgegeven, riolering en kabels en leidingen aangelegd en bouwstraten. Verder worden de gracht en de havenkom voor zover als mogelijk gegraven. Het bouwverkeer zal via de Enrico Fermistraat naar de locatie gaan rijden.
  • Het bouwrijp maken van Veld 17 De Eilanden en Het Dorpshart start in het tweede kwartaal van 2023 en is naar verwachting eind eerste kwartaal 2024 gereed.