Stagnatie werkzaamheden Nobellaan

Bij de aanleg van de Maria Curielaan en Nobellaan kiezen we ervoor om onder de rijbaan een infiltratievoorziening aan te leggen voor de afvoer van het hemelwater.
De Maria Curielaan is intussen afgerond, maar ontstaat nog spoorvorming in de rijbaan. Vanwege de spoorvorming kunnen we nog niet door met de volgende fase. Op dit moment wordt eerst de oorzaak onderzocht. Dit  zal ongeveer 4 weken duren. Zodra de oorzaak van het probleem bekend is en er een oplossing is, worden de werkzaamheden hervat.