Direct naar paginainhoud
menu

Stedelijk Woningbouwprogramma Almere voegt met 25 duizend woningen daad bij het woord

Wethouder wil actiever sturen op de juiste woningen op de juiste plek

In tien jaar tijd bijna 25.000 nieuwe woningen. Dat is de ambitie die Almere heeft uitgesproken in de woonvisie 2020-2030. In het deze week door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde Stedelijk Woningbouwprogramma Almere staat waar die woningen kunnen gaan komen. Na besluitvorming in de gemeenteraad kan het college met het Stedelijk Woningbouwprogramma aan de slag.

Almere heeft woningen nodig

Jonge Almeerders, hier geboren en getogen, die maar geen eerste eigen woning vinden. Of gezinnen die steeds achter het net vissen opzoek naar een fijn betaalbaar huis met een tuin. Helaas zijn deze verhalen niet zeldzaam in de stad.

Wethouder Wonen Julius Lindenbergh: “Het is in deze markt te moeilijk om een betaalbaar huis te vinden. We zien dat vooral starters het moeilijk hebben, maar ook voor anderen is het lastig. Het probleem is dat er in Nederland te weinig is gebouwd. Door het tekort aan woningen, stijgen prijzen steeds verder. Aan dat probleem willen we in Almere wat doen. We gaan meer bouwen, voor alle doelgroepen.”

Volgens de Almeerse wethouder Wonen heeft zijn stad Almere een sterke basis als het om wonen gaat. En wordt er op die basis verder gebouwd. “De meeste mensen wonen hier met veel plezier. Dus we willen de Almeerse kwaliteit behouden. Anders wordt dat we op een paar plekken de hoogte in willen, zoals in het stadscentrum en rond station Almere Poort. Door daar in de hoogte te bouwen, kunnen we op andere plekken, zoals Nobelhorst en Noorderplassen, juist veel woningen met een tuin blijven realiseren.“

Vernieuwend en ambitieus programma

Met dit woningbouwprogramma legt Almere een strategie neer. Daarmee worden de  ontwikkelingen van de woningbouw in de stad in de gaten gehouden. “We stellen de vragen ‘bouwen we voldoende?’ en ‘bouwen we voor de juiste inwoners op de juiste plek?’. Elke twee jaar kunnen we zo bijsturen als dit nodig is”, legt Lindenbergh de werking van het Woningbouwprogramma uit.

Samenwerking met partijen en veel meer regie

Doordat er actiever wordt gestuurd op de juiste woningen op de juiste plek voert Almere veel meer regie dan voorheen. De benodigde woningen worden gebouwd door woningcorporaties, bouwers en ontwikkelaars. De gemeente Almere gaat met hen de komende jaren veel meer samenwerken. Door samen te kijken waar versnelling mogelijk is in de bestaande gebieden waarbij Almere zich vooral wil richten op die plekken waar zowel op korte als lange termijn het grootste verschil kan worden gemaakt. Er wordt daarom met volle inzet op permanente bouw ingezet, op stedelijke vernieuwing in Haven en Buiten, op de ontwikkeling van het centrum en op het afmaken van de stadsdelen Poort en Hout met Almeerse kwaliteit.

Op andere plekken maakt de stad de komende jaren even pas op de plaats zodat er meer focus is op de versnellingsopgave. Dit voorjaar worden deze afspraken vastgelegd in een stadsakkoord Versnelling Woningbouw Almere.

Laatste berichten

Gemeente Almere neemt om de verkeersdruk op bepaalde momenten rondom Kinderopvang Sterrenrijk en basisscholen Het Universum en De Verwondering ('Campus Nobelhorst') te stroomlijnen en veiliger te…
Nobelhorst is een wijk met veel water en er zijn dus bruggen nodig. De eerste zes bruggen in Nobelhorst zijn klaar en aangesloten op de aansluitende paden. De bouw van de bruggen in de Marie Curielaan…
Gedeputeerde Jan de Reus (provincie Flevoland) en wethouder Jan Hoek (gemeente Almere) brachten op donderdag 29 april jl. een bezoek aan het project Verbreding Hogering Almere. Ondanks dat de meeste…
In verband met Hemelvaart is het fietsdepot gesloten van maandag 10 mei tot en met vrijdag 14 mei.

Op 29 april is de Groene Plastic Fabriek in Almere officieel in gebruik genomen. De fabriek is tot stand gekomen door een innovatiepartnerschap tussen de gemeente Almere en het circulaire bedrijf Save…

Heb jij een kaartje van de gemeente ontvangen met informatie over een afvalonderzoek? Doe dan mee! De gemeente wil het recyclen van afval stimuleren en de afvalinzameling betaalbaar, handig en…
Om de kracht van vrouwen te vieren en bijzondere vrouwen op het voetstuk te hijsen, benoemt platform Avanti Almere in samenwerking met de gemeente het komende jaar meerdere 'Bloemen van Almere'. Op 30…
Hoeveel heb jij ervoor over om je huis te isoleren? Wat mag volgens jou de beste oplossing om duurzaam te verwarmen en koken kosten? En zou je mee doen aan een collectief warmtesysteem in je wijk? Met…
Als gemeente zijn we benieuwd hoe bewoners van Almere Poort het wonen en leven ervaren en of dat overeenkomt met wat de bedoeling was. We willen graag weten wat hun verhaal is. Waarom we dit vragen …
De Voedselbank Almere is voor de uitgifte van vers voedsel een samenwerking in de keten van noodhulp met andere Almeerse noodhulporganisaties gestart. Als pilot zijn er twee…
Wat vindt u van onze website?