Storing Ondergronds Afvaltransportsysteem Almere Stad Centrum opgelost

De eerdere storing in het Ondergronds Afvaltransportsysteem Almere Stad Centrum is opgelost. Bewoners en bedrijven konden geen afval aanbieden, maar dat kan nu weer. Alle inwerpopeningen zijn sinds maandagochtend 11 uur weer normaal te gebruiken.