Talk ’n Joy training

Op 21 maart 2023 start er een Talk ’n Joy training voor jongeren van 8-12 jaar. Deze training is voor kinderen waarvan ouders psychische problematiek en/of verslavingsproblematiek hebben (gehad).

Nederland telt jaarlijks 405.000 ouders met een psychische stoornis en/of verslaving.
Deze kinderen groeien op met een groter risico om later ook verslavingsproblematiek of psychische problematiek te ontwikkelen. Tactus biedt in samenwerking met VMCA (vrijwilligers en mantelzorg centrale Almere) weer een training aan groep voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar.

Wat gaan we doen?

In de Talk ’n Joy groep gaan we in 8 bijeenkomsten op een speelse manier in gesprek over thuissituatie en wat hen verder bezighoudt. Ook gaan zij aan de slag met emoties en hoe daar mee om te kunnen gaan. Daarnaast krijgen zij op een begrijpelijke- en praktische manier informatie over wat de ziekte of verslaving van hun vader of moeder inhoudt. Ze krijgen ook ondersteuning en handvatten aangereikt die de thuissituatie kunnen vergemakkelijken. Kinderen ontdekken dat ze niet de enige zijn bij wie het thuis ‘anders’ is. Tijdens leuke activiteiten zoals samen knutselen en afwisselende spelletjes, gaan we met passende rust en ruimte in gesprek met elkaar en leren we oefeningen om met de situatie thuis om te gaan.

  • Wanneer: start is op dinsdag 21 maart
  • Hoe vaak: 8 bijeenkomsten
  • Dag en tijd: dinsdagmiddag 15:30 -17:00 (inloop vanaf 15:15 uur)
  • Waar: in het VMCA-gebouw (Wagenmakerbaan 43, 1315 BC Almere)

Deelname is gratis.

Bij deze training zijn er twee (digitale) ouderavonden.

Ken je wellicht kinderen/jongeren of heb je cliënten met kinderen die hier baat bij hebben, neem dat gerust contact op met: Marjolein van Veelen (m.vanveelen@vmca.nl), Djura Sikkes (d.sikkes@tactus.nl) of mail naar Talknjoyflevoland@tactus.nl.