Terugblik bijeenkomst Thuis in de Wijk

Op maandag 21 november vond in het Eksternest van Triade-Vitree de bijeenkomst van Thuis in de Wijk plaats. Er was een grote opkomst, meer dan 50 medewerkers van zorginstellingen, woningcorporaties en gemeente Almere kwamen samen. En dat tijdens de eerste wedstrijd van het Nederlands Elftal! Dat zegt wat over de bevlogenheid van het gezelschap. 

Thuis in de Wijk bestaat uit samenwerkingsafspraken tussen woningcorporaties, zorginstellingen en gemeente die ertoe leiden dat mensen die uitstromen uit een intramurale zorginstelling zo goed mogelijk zelfstandig kunnen wonen in Almere. In 2021 liep de pilotfase af en is Thuis in de Wijk van start gegaan met het convenant en bijbehorende samenwerkingsafspraken. Deze samenwerkingsafspraken zijn door opgedane ervaringen en recente ontwikkelingen inmiddels toe aan een update. Aan die update werd op de 21e een goed begin gemaakt.

Corporaties, zorginstellingen en de gemeente hebben samen de bijeenkomst voorbereid en de bruisende presentator van de dag was Jobke de Groot van Het Leger des Heils. Tijdens de dag werd er door sociaal beheerders, zorgbegeleiders, projectmedewerkers, beleidsmedewerkers en vele anderen gewerkt aan actuele vraagstukken die vooraf waren gesignaleerd in het casuïstiek overleg en in de halfjaarlijkse evaluatie. 

De aanwezigen gingen uiteen in groepjes om te werken aan de vraagstukken: wat is er nodig zodat iedere bewoner tijdig wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en evaluatiegesprek; wat kunnen we doen om huurachterstanden bij bewoners te verminderen; hoe maak je de keuze voor welk type tijdelijk huurcontract; en welke indicatoren spelen een rol bij de beslissing om het contract om te zetten in een regulier huurcontract voor onbepaalde tijd op eigen naam? In alle groepjes werden discussies gehouden, kritische vragen gesteld, en ervaringen vanuit de eigen organisatie gedeeld. Vervolgens werden de voorgestelde oplossingen door de groepjes gepresenteerd waarna iedereen de mogelijkheid kreeg om elk vraagstuk aan te vullen. 

De middag eindigde met een gezellige borrel waar een heleboel kwartjes zijn gevallen. “Ah dus jij bent zo en zo die ik laatst mailde over casus X!” Het was dan ook de eerste keer in de geschiedenis van Thuis in de Wijk dat we elkaar in zulke groten getale live konden zien vanwege de eerder geldende coronamaatregelen en dat is goed bevallen. Naast de lekkere hapjes viel ook het inhoudelijke gedeelte van de middag in de smaak. “Wat fijn om eens van gedachte te wisselen over actuele knelpunten met lotgenoten van andere organisaties” en “dit moeten we vaker doen” waren mooie afsluitende opmerkingen.

De uitkomsten van de bijeenkomst worden in 2023 door de Werkgroep Thuis in de Wijk nader uitgewerkt in de 10 werkafspraken.