Uitstroomtafel Beschermd Wonen Regio Flevoland

Binnen Beschermd Wonen werken cliënten samen met hun begeleiders, hard aan hun ontwikkeling. Dit heeft als doel weer zelfstandig met ambulante ondersteuning te gaan wonen. Om de overgang naar zelfstandig wonen met ambulante begeleiding voor iedereen uit de beschermde woonvorm goed te begeleiden is het belangrijk om op tijd te bespreken wat hiervoor nodig is. Deze gesprekken worden, met de bewoner, gevoerd aan de uitstroomtafel. De uitstroomtafel wordt georganiseerd bij de gemeente waar iemand zelfstandig gaat wonen. Het uitgangspunt is dat dit de gemeente van herkomst is waar iemand eerder ook (zelfstandig) heeft gewoond.

Inmiddels hebben de lokale gemeenten hun proces voor de uitstroomtafel ingericht en kunnen alle mensen binnen beschermd wonen gebruik maken van de uitstroomtafel. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op de bestaande lokale processen. Alle aanbieders van beschermd wonen zijn geïnformeerd over de lokale processen en contactpersonen. Indien er toch nog vragen zijn over de organisatie van de uitstroomtafel kunt u terecht bij de contactpersoon van de lokale gemeente.

Wij wensen alle bewoners binnen de beschermde woonvorm een mooi ontwikkeltraject richting zelfstandigheid toe!