Update Flevolandse Avond- en Nachtdienst (FAN)

De regio Flevoland heeft de ambitie om een vangnet te bieden aan mensen die kortdurend en incidenteel behoefte hebben aan begeleiding in de avonden en nachten. Dit kunnen mensen zijn die overdag gebruik maken van een Wmo-indicatie, maar bijvoorbeeld ook mensen uit de OGGZ-doelgroep. Daarom werken we op dit moment aan het opzetten van twee pilots van de Flevolandse Avond- en Nachtdienst (FAN).

Het doel van de Flevolandse Avond- en Nachtdienst is om preventief contact te organiseren met inwoners door professionele hulpverlening. Daardoor is opschaling naar geïndiceerde zorg niet nodig of kan dit uitgesteld worden. De FAN moet een aanvulling worden op de reguliere begeleiding en op de crisisdienst, door in de avond en nacht de nodige urgente begeleiding te bieden. Dit kan zijn via (beeld)bellen, app-contact en fysieke bezoeken. Op het moment dat sprake is van een situatie passend bij de crisisdienst of als er een crisisplek nodig is, dan wordt de al bestaande (reguliere) werkwijze gevolgd.

De intentie is om dit jaar te starten met twee pilots van de FAN: één in Almere en één in Noordoostpolder en Urk. Op dit moment werken de gemeente en meerdere aanbieders aan het opzetten van de pilots. Dit vraagt om samenwerken en ook het beantwoorden van verschillende interessante vraagstukken die voortkomen uit het werken in netwerkverband. Onder andere over samenwerkingsvormen, inzet van personeel en het delen van gegevens. De komende weken gaan we verder aan de slag met deze vraagstukken.

Mocht u vragen of ideeën hebben over de FAN dan kunt u terecht bij procesbegeleider Pleun Koopmans: p.koopmans@hhm.nl.