Update Kwaliteitsimpuls VVE Almere december 2022

rechts van de tekst

Graag geef ik, Woutje Westenbrink: Projectleider VVE Kwaliteitsimpuls Almere, weer een update van de boeiende pilot VVE Kwaliteitsimpuls. Het doel van de pilot is om kinderen, peuters en kleuters zonder achterstand naar groep 3 te laten gaan. We doen dit door extra kwaliteit in te zetten op het gebied van deskundigheidsbevordering, coaches die op de groepen ‘mee’ werken en vooral ook door ouders erbij te betrekken. Zodat ouders thuis ook de ontwikkeling van hun kind op spelenderwijs stimuleren.  

We werken zoals jullie weten met Talentgroepen, die uit 16 peuters bestaan. Ook werken we met Doorstroomgroepen. In deze Doorstroomgroepen gaat het om gecombineerde groepen van peuters en kleuters. Op sommige locaties werken we met een Talentgroepen een Doorstroomgroep. Bij beide vormen willen we tijdens de pilot ook de doorgaande leerlijn van peuters naar kleuters versterken. Op sommige plaatsen loopt dit al heel aardig en is er een sterke samenwerking tussen de Talentgroepen, Doorstroomgroepen en met de Onderbouw van de basisschool.

Een belangrijke uitdaging binnen deze pilot is om de kinderen allemaal een stapje (liever nog twee stapjes of meer) verder te brengen in hun ontwikkeling en dit spelenderwijs te doen. Om de huidige ontwikkeling van een kind vast te stellen is niet zo lastig. De uitdaging is vooral om de kinderen in de zone van de naaste ontwikkeling te brengen. Dit vraagt extra kennis en vaardigheden.

In veel van de pilot groepen is het aantal VVE kinderen hoog en van deze kinderen spreken er velen nog weinig Nederlands. De leerkrachten en PM’ers hebben een training gevolgd, waarbij ze geleerd hebben om juist ook deze kinderen een stapje verder te brengen. Samen met de coach gaan PM’ers en leerkrachten aan de slag om de Absolute Beginners op een hele veilige en vanzelfsprekende manier Nederlands te leren. Ook hebben de professionals die werken binnen de pilot een training gehad waarbij ze kinderen denkvragen stellen om zo de hersentjes te stimuleren. Dit blijkt in de praktijk een boeiende uitdaging te zijn.

De corona heeft ons gelukkig vanaf het voorjaar 2022 geen beperkingen meer opgelegd en nu komt ouderbetrokkenheid weer op gang. De grootste uitdaging is, zoals ik hierboven al geschreven heb, dat ouders thuis de ontwikkeling van hun kinderen spelenderwijs stimuleren.

Ook wij hebben binnen de pilot te maken met personeelskrapte en personeelswisselingen. Op dit moment is 50% van het personeel vervangen. Dit betekent dat we verschillende inhaaltrainingen uit moeten voeren.

Van het grootste belang om een pilot uit te voeren is motivatie, enthousiasme en de wil om te weten. We kunnen gelukkig wel stellen dat het hieraan de huidige mensen die meewerken binnen de pilot niet ontbreekt. We zijn blij dat we nog 20 maanden vooruit kunnen om alle belangrijke uitdagingen aan te pakken.

Voor verdere informatie kunnen jullie mij altijd bellen of mailen via 0622909781 of westbrinck@gmail.com.

Woutje Westenbrink Projectleider, VVE Kwaliteitsimpuls Almere.