Voortgang BMC: de audits als vliegwiel voor de stedelijke aanpak

Het traject is inmiddels in volle gang. De pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches van alle organisaties (met VE-subsidie) zijn in drie trainingen meegenomen in het cyclisch werken aan kwaliteit. Ook zijn met alle organisaties intakegesprekken gevoerd. Bij twee derde van de locaties zijn de audits inmiddels uitgevoerd. De overige audits staan voor de komende maanden (t/m februari 2023) gepland.

Na de audit ontvangen de VE-locaties een schriftelijke rapportage en plannen we een gesprek om op de uitkomsten en het proces te bespreken. Daarna gaan de leidinggevenden en pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches in veranderlabs aan de slag met het opstellen van een ontwikkelplan. Op basis van de uitkomsten van de audit.

De eerste ronde veranderlabs vond plaats in september/oktober. Voor 2023 zijn nog twee rondes veranderlabs (van drie bijeenkomsten) gepland:

Veranderlab ronde 2:

  • Donderdag 12 januari 10.00 - 12.00
  • Donderdag 26 januari 10.00 - 12.00
  • Donderdag 9 februari 10.00 - 12.00

Veranderlab ronde 3:

  • Dinsdag 14 maart 10.00 - 12.00
  • Dinsdag 28 maart 10.00 - 12.00
  • Dinsdag 11 april 10.00 - 12.00

Alle organisaties die deelnemen ontvangen daarover persoonlijk bericht.

Voor meer informatie over de rapportages en het delen van informatie met de gemeente (dashboard) verwijzen we naar de nieuwsbrief van juni 2022. Bij  vragen over het traject, kan contact worden opgenomen met Petra van Dodewaard (petra.van.dodewaard@bmc.nl).