WoonWijs: de sleutel tot gelukkig oud en zelfstandig wonen

in tekst, rechts

in tekst, rechts

Bewustwording

Het project WoonWijs wil bij senioren bewustwording creëren om tijdig na te denken over wonen als je ouder wordt. De vrijwilligers van WoonWijs gaan graag het gesprek aan met senioren om op zoek te gaan naar de sleutel tot gelukkig oud worden en zelfstandig wonen. 

Onder senioren is een landelijk trend ingezet waarbij van hen wordt verwacht dat ze langer thuis wonen en langer thuis zorg ontvangen. Dit betekent dat ze (tijdig) moeten nadenken over ouder worden in relatie tot hun woonsituatie. Almere is een jonge stad en heeft zich in het verleden toegespitst op jonge gezinnen, waarbij het huisaanbod onvoldoende is meegegroeid met de behoeften van de steeds groter wordende groep senioren. Deze schaarste aan passende woonruimte voor senioren groeit in Almere snel en gestaag, mede omdat Almere een stuk sneller vergrijst dan de rest van Nederland. Als gevolg van deze veranderende situatie groeit de vraag onder senioren naar woningaanpassingen en/of andere woningen sterk.

Levensloopbestendig wonen

Het is goed dat senioren tijdig stil staan bij de levensloopbestendigheid van hun woning en dat ze dit ook blijven doen. Zeker met de huidige krapte op de woningmarkt en aan zorgaanbod. Wat zijn de wensen en mogelijkheden en welke stappen moeten er ondernomen worden? Wie kunnen senioren hierbij ondersteunen? Onze getrainde vrijwilligers van WoonWijs informeren senioren over de mogelijkheden en maken, indien nodig, gebruik van het digitale hulpmiddel https://mijnhuisopmaat.nl/huistest om de woning te checken of deze levensloopbestendig is. Ze gaan graag verder het gesprek met de senioren aan om ook om de bewustwording omtrent wonen en welzijn te vergroten.

Tijdig nadenken over wonen

Soraya Koning, ouderenwerk en projectcoördinator WoonWijs van De Schoor, spreekt veel senioren die een woonvraag hebben. “In de praktijk komen we verschillende woonvragen tegen. Senioren die wel graag willen verhuizen, maar veel drempels zien, zoals de financiële gevolgen, het overzicht niet hebben, geen netwerk en niet weten waar ze moeten beginnen. Ook is het vaak niet bekend dat woningeigenaren en huurders van vrijesectorwoningen ook kunnen inschrijven bij WoningNet als hun verzamel inkomen niet boven de € 40.765 en € 45.014 voor een meerpersoonshuishouden (jan.2022) uitkomt. Ook als je huidig inkomen erboven komt is het verstandig om in te schrijven, omdat je nooit weet wat er in de toekomst kan gebeuren. Senioren schuiven de woonvraag vaak voor zicht uit. We zien geregeld dat ze te laat beginnen om hierover na te denken met alle gevolgen van dien.

Hoe werkt het?

Senioren (55 plus) wonend in Stedenwijk die in een huur- of koopwoning wonen kunnen zich aanmelden via de website www.deschoor.nl/woonwijs. De vrijwilliger van WoonWijs neemt contact met ze op om een gratis huisbezoek in te plannen. Samen met de senior worden de wensen besproken. Wilt u in uw eigen woning oud worden? Dan checkt de vrijwilliger van WoonWijs samen met u middels een digitaal hulpmiddel of uw huis levensloopbestendig is. Na afloop van het huisbezoek krijgt u een overzicht welke aanpassingen er eventueel nodig zijn. Wilt u verhuizen? Dan bespreekt de vrijwilliger uw wensen en geeft u informatie over wat ervoor nodig is om deze stap te zetten. 

(G)oud in Almere

Het project WoonWijs is een samenwerking tussen gemeente Almere en De Schoor, welzijn in Almere en maakt deel uit van de bewustwordingscampagne (G)oud in Almere.

Meer informatie of aanmelden?

Neem contact op met Soraya Koning, coördinator WoonWijs:

Aanmelden kan ook via de website www.deschoor.nl/woonwijs