Skip to content

Windenergie

Gemeente Almere vanaf 2022 energieneutraal

Windmolen

Gemeente Almere is ambitieus op het gebied van energie en heeft het streven om in 2022 energieneutraal te zijn (exclusief mobiliteit). Dat wil de gemeente bereiken met het programmaplan Energie Werkt! Daarin zijn vijf werklijnen opgenomen. Drie daarvan zijn gericht op de thema’s zon, warmte en wind. En twee zijn gericht op de doelgroepen bewoners & bedrijven en scholen & verenigingen. Het programmaplan Energie Werkt! wordt na de zomer in de raad besproken.  

Windenergie is een onderdeel van de doelstelling om Almere in 2022 energieneutraal te maken. Windenergie is een hernieuwbare bron want wind is overal vrij beschikbaar, al waait het niet altijd. In een energieneutrale stad zorgen gemeente, bedrijven, instellingen en consumenten zo veel mogelijk samen voor het produceren, delen en verantwoord gebruiken van duurzame energie. En dit gebeurt op een zodanige wijze dat de samenleving gezamenlijk minstens zoveel energie produceert als dat zij verbruikt.

Wat vindt u van onze website?