Direct naar paginainhoud
menu

Prognose ontwikkeling bevolking

De bevolkingsprognose van Almere wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van demografische trends, zoals geboorte, sterfte en migratie, en de verwachte woningbouw. In 2019 is Almere flink gegroeid, met ongeveer 3.950 inwoners. Dit is vooral te danken aan een toename van de woningvoorraad met 1.816 woningen en een toename van het aantal kinderen dat werd geboren. De nieuwbouw in 2019 is wat lager uitgevallen dan vorig jaar werd verwacht. Door de stikstof-problematiek verwachten we in de komende twee jaar nog een sterker drukkend effect op de nieuwbouwproductie. Voor de lange termijn is rekening gehouden met de ontwikkeling van Almere Pampus en Oosterwold fase 2 (grondgebied Zeewolde).

De bevolkingsprognose wordt door veel partijen gebruikt, binnen en buiten de gemeente. Bijvoorbeeld bij het plannen van voorzieningen.

In onderstaande tabellen wordt een aantal gegevens weergegeven op het niveau van de stad, de kernen en de wijken. Ook worden uitsplitsingen naar leeftijdsgroep (tot 20 jaar, 21 tot 40 jaar, 40 tot 65 jaar, 65 jaar of ouder) weergegeven. In deze tabellen zijn de gegevens over 2019 en 1 januari 2020 geactualiseerd.

Wat vindt u van onze website?