Bevolkingsprognose

Prognose ontwikkeling bevolking

De bevolkingsprognose van Almere wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van demografische trends, zoals geboorte, sterfte en migratie, en de verwachte woningbouw. 

In 2020 is de bevolking van Almere met 2.867 inwoners gegroeid. Dit is een lager groei dan in 2019 toen de toename 3.946 inwoners bedroeg. De lagere groei wordt vooral veroorzaakt door een afname in woningbouw. Dit vanwege de stikstofproblematiek, maar ook deels ten gevolge van de coronacrisis. 

De woningbouwproductie blijft in 2021 naar verwachting ook nog wat achter. Voor de vier jaar daarna wordt uitgegaan van een wat hogere productie dan in 2019. Voor de lange termijn is rekening gehouden met de ontwikkeling van Almere Pampus en Oosterwold fase 2 (grondgebied Zeewolde).

De onderstaande tabellen geven gegevens weer op het niveau van de stad, de kernen en de wijken. Ook worden uitsplitsingen naar leeftijdsgroep (tot 20 jaar, 21 tot 40 jaar, 40 tot 65 jaar, 65 jaar of ouder) weergegeven. In deze tabellen zijn de gegevens over 2020 en 1 januari 2021 geactualiseerd.