Dossier verkiezingen

Dossier verkiezingen

Gemeenteraad

Tweede Kamer

De laatste Tweede Kamerverkiezing vond plaats op 15 maart 2017. Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de 4 jaar plaats, in maart of mei (afhankelijk van de vraag of in hetzelfde jaar ook verkiezingen zijn voor provinciale staten of gemeenteraden). 

Uitslagen en analyse
Factsheet Tweede kamerverkiezingen 17 maart 2021 op basis van voorlopige uitslag
De stemmen geteld - Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017
De stemmen geteld - Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012
De stemmen geteld - Tweede Kamerverkiezingen 9 juni 2010

Open data (csv)
Uitslagen per stembureau TK 2021
Uitslagen per stembureau TK 2017
Uitslagen per stembureau TK 2012
Uitslagen per stembureau TK 2010

Provinciale Staten

De leden van de provinciale staten worden tegenwoordig tegelijkertijd met de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen. Provinciale statenverkiezingen vinden eenmaal in de 4 jaar plaats. De laatste verkiezingen voor de provinciale staten werden op 20 maart 2019 gehouden.

Europees Parlement

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. De laatste verkiezing voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement vond plaats op donderdag 23 mei 2019.

Uitslagen en analyse

Factsheet Verkiezingen Europees Parlement 2019 Almere
De stemmen geteld - verkiezingen Europees parlement 22 mei 2014

Open data (csv)
Uitslagen per stembureau EP 2019
Uitslagen per stembureau EP 2014
Uitslagen per stembureau EP 2009

Waterschappen

De leden van de algemeen besturen van de waterschappen in Nederland worden sinds 2015 tegelijkertijd met de leden van de provinciale staten gekozen. De waterschapsverkiezingen vinden om de 4 jaar plaats. De laatst gehouden waterschapsverkiezingen vonden plaats op 20 maart 2019. Almere valt onder het waterschap Zuiderzeeland.

Uitslag en analyse

Factsheet Waterschapsverkiezingen 2019

Open data (csv)
Uitslagen per stembureau WS 2019
Uitslagen per stembureau WS 2015