Sociale Atlas Almere

De Sociale Atlas en Almere in cijfers

Almere in Cijfers

Op de website Almere.incijfers.nl staan alle cijfers van zeer veel onderwerpen overzichtelijk op één website. Verschillende onderwerpen zijn ook op stadsdeel- en buurtniveau, bijvoorbeeld werk en inkomen, duurzaamheid en wonen. De Almeerse data op deze website zijn vergelijkbaar met data op verschillende niveaus, zoals arbeidsmarktregio, COROP-gebied, regio Jeugdzorg, regio Woningmarkt, Nederland, grote gemeenten (meer dan 200.000 inwoners) of Flevoland. Dus altijd meer willen weten over de bevolking, wonen, onderwijs, werk en inkomen, economie, sociale zekerheid, zorg en gezondheid, openbare orde en veiligheid, bestuur, financiën, duurzaamheid en corona? Neem dan een kijkje op Almere in cijfers.

De Sociale Atlas van Almere 

De Sociale Atlas van Almere bevat een groot aantal gegevens over de stad, de stadsdelen en de wijken op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. De onderwerpen in de atlas zijn geordend in vijf hoofdthema's: bevolkingsopbouw, woninggegevens, sociale gegevens, woonomgeving en economie. Een zesde hoofdstuk bevat de wijkprofielen voor woonwijken en bedrijvengebieden.

De Sociale Atlas is niet meer op papier verkrijgbaar, maar wel digitaal in Excelformaat. De Excelversie wordt per hoofdstuk aangeboden en bevat alleen tabellen. De pdf-versie (laatste uitgave 2013) omvat alle hoofdstukken en een aantal aanvullende grafieken en kaarten. 

We werken voortdurend aan het actualiseren van de gegevens van de Sociale Atlas. Zodra een hoofdstuk is geactualiseerd, zal dat als Excelbestand worden aangeboden.

Meer feiten en cijfers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert regelmatig de belangrijkste cijfers over wijken en buurten van Almere. De cijfers van over de periode 2014 t/m 2018 hebben wij samengevoegd in een Excelbestand met kerncijfers wijken en buurten Almere 2014-2018. Voor de cijfers over 2018 is ook een toelichting beschikbaar.

Op de website opendata.cbs.nl staan de gegevens over stadsdelen en wijken en buurten van Almere geordend per jaar. De tabellen zijn via de onderstaande hyperlinks te openen.