Skip to content

Bovengronds erfgoed

Almere is een jonge stad waarin altijd ruimte is geweest voor experimenten. Vanaf het ontstaan van de stad, nu ruim veertig jaar geleden, is er bijzondere aandacht geweest voor architectuur. In 2019 is het eerste officiële monument aangewezen. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit monument en de monumentenverordering.

Monumentenregister Almere

Nr. 1: Voormalig politiebureau Almere Haven
Adres:          Bivak 1, Almere Haven
Start Bouw:  1982
Oplevering:  1985
Architect:     Office for Metropolitan Architecture (OMA): Rem Koolhaas, Arjan Karssenberg, Jeroen Thomas
Kadastrale gegevens: Gemeente Almere, sectie H, nummer 01566
Redengevende omschrijving
Persbericht aanwijzing eerste monument

Foto door Hans Jan Dürr

Bovengronds erfgoed van Almere

Bijzondere plekken en gebouwen in Almere vertellen het verhaal van de stad en vormen onderdeel van het cultureel erfgoed dat wij langzaam maar zeker opbouwen.

In 2015 bestond de gemeente 30 jaar, en de oudste kern van de stad is alweer meer dan 40 jaar oud. Nu de stad volwassen is geworden, is het ook tijd om te bedenken wat wij aan de volgende generaties na willen laten. Dit erfgoed willen we benoemen en behouden voor de toekomst. Samen met bewoners van de stad is een selectie gemaakt die we de ‘Iconen van Almere’ noemen. Een icoon is een representatief symbool voor de stad. Dat kan een gebouw zijn, een stukje landschap of een kunstwerk. Iconen stralen iets uit en illustreren de groei van de stad. Ze vertellen iets over onze geschiedenis.

Almere is een groenblauwe stad. Een stad als een landschap. Een stad van pioniers, die helemaal van de grond af moesten beginnen. We hebben veel experimentele woningbouw en maken nu furore met collectief en particulier opdrachtgeverschap. Een belangrijke taak voor Bureau Archeologie en Monumentenzorg is om er voor te zorgen dat de bewoners van Almere weten welke juweeltjes er in hun achtertuin staan of liggen. We doen dat met het boek ‘Iconen van Almere’, met tentoonstellingen, door deelname aan de Nationale Monumentendagen en door speciale plekken in de stad herkenbaar te maken.

We koesteren onze iconen maar willen ook kunnen veranderen. Willen we die bijzondere plekken en gebouwen voor de toekomst behouden? Dat is een uitdaging voor de toekomst. Een eerste stap is de Monumentenverordening die in 2016 is door de gemeenteraad is vastgesteld, die de mogelijkheid geeft om beschermde monumenten en stadsgezichten aan te wijzen. Waar nodig adviseert de Commissie Welstand en Erfgoed hierover. Adviezen van de commissie dienen ertoe om de vergunningsaanvrager /initiatiefnemer te informeren over de bestaande waarden, om mogelijke alternatieven aan te reiken, en het gesprek daarover te openen.

Almere heeft wel nadrukkelijk gekozen voor een “light” beleid, met vier uitgangspunten:

  1. Doelstelling van het Almeerse bovengrondse monumentenbeleid is de identiteit van Almere te benadrukken en de geschiedenis van de stad kenbaar te maken.
  2. In ruimtelijke plannen wordt rekening gehouden met gemeentelijke monumenten.
  3. Regelgeving en belemmeringen worden zoveel mogelijk beperkt.
  4. Het college weegt bij vergunningverlening het belang van de monumentenzorg af tegen andere belangen.

Erfgoedhuis Almere

Erfgoedhuis Almere is de plek waar u alles te weten komt over de ontstaansgeschiedenis van Almere. Op deze pagina vindt u de openingstijden, routebeschrijving en contactgegevens.  

Volg ons op sociale media

Monumenten- verordening

Monumentenverordening 2016

Iconen van Almere

Iconen van Almere

 >

Wat vindt u van onze website?