Skip to content

Informatie voor scholen

Erfgoedhuis Almere is ook de plaats waar de jonge inwoners van Almere kennis kunnen maken met de oude en veelzijdige historie van hun jonge stad. Aan de hand van een gratis lespakket leren ze meer over de jagers en verzamelaars uit de Prehistorie, de unieke vondsten die zijn gevonden in de gezonken Almeerder Kogge, de vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog en de bijzondere architectonische pareltjes van Almere.

De lessen van Erfgoedhuis Almere zijn gratis en worden in het Erfgoedhuis gegeven. Aanmelden voor één of meer lespakketten kan via Collage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisa Aref via laref@almere.nl.

Lespakketten

Een oer-oude vondst | groep 3/4

In de les 'Een oer-oude vondst' leren uw leerlingen de vroegste bewoners van Almere beter kennen. Als echte archeologen graven zij prehistorische voorwerpen op die door de inwoners van Almere in de prehistorie werden gebruikt. Door middel van een zoekkaart bepalen de leerlingen de oorspronkelijke functie van hun archeologische vondsten.

Ten slotte bedenken de leerlingen waarom het waardevol is om deze voorwerpen te bewaren. Spelenderwijs leren de leerlingen meer over het verleden van hun eigen stad en de rol van een museum in het bewaren van dat verleden.

De Klepperridder | groep 6/7/8

In de les De Klepperridder leren uw leerlingen over de archeologie van Almere aan de hand van het spannende verhaal “De Klepperridder”. Ze gaan terug naar de vijftiende eeuw toen op de plek van het huidige Almere de Zuiderzee nog woedde. Alles in deze les draait om de vondst van de Kogge (een vrachtschip) dat ruim dertig jaar geleden is gevonden in de Kruidenwijk en de bijzondere objecten die aan boord zijn gevonden.

Alle archeologische vondsten van deze opgraving zijn geëxposeerd in Erfgoedhuis Almere. Aan de hand van het verhaal van de Klepperridder leren de leerlingen meer over het beroep van de archeoloog en het bij elkaar vinden van verschillende scherven van vondsten om vervolgens aardewerk te kunnen reconstrueren en visualiseren.

Monumenten in Almere | groep 7/8 en 1/2 Voortgezet Onderwijs

In de les Monumenten in Almere maken leerlingen kennis met enkele bijzondere gebouwen van Almere. De betekenis van een monument wordt gezamenlijk bepaald en de leerlingen leren kijken naar het gebouwde erfgoed van de stad. In een groepsgesprek bepalen de leerlingen eerst naar welke aspecten van een gebouw je kijkt om te bepalen of een gebouw een monument zou kunnen zijn of niet. Vervolgens kiezen ze in kleine groepjes een eigen gebouw voor hun eigen videoverslag.

Met behulp van de monumenten-kijkkaart maken ze een script. Na het zien van een instructiefilm over hoe je effectief kunt filmen met een mobiele telefoon, gaan ze zelf op pad om hun ‘monument’ te filmen. In de rol van regisseur, presentator, cameraman en geluidsman aan te nemen produceren de leerlingen samen een filmpje over een voor hun uniek gebouw. 

Wat vindt u van onze website?