In ontwikkeling in Almere Poort

In het stadsdeel Almere Poort wordt gewerkt aan diverse projecten. Tezamen met alle andere projecten in Almere Poort leidt dit tot een stadsdeel met circa 13.000 woningen voor ruim 30.000 inwoners. Aan de kustzone van Almere Poort ontstaat Duin; een revolutionair woon-, werk- en recreatiegebied met duinen tot wel tien meter hoog. Aan de noordzijde van Almere Poort ligt Pampushout. Aan de zuidzijde ontstaat Olympuspark (voorheen De Voortuin), een sportief parklandschap langs de A6 dat zowel de groene uitloper wordt voor Stadstuinen als de plek waar grootschalige en kleinschalige leisure bedrijven zich kunnen gaan vestigen. Met Stadstuinen maakt de gemeente het stadsdeel Almere Poort af.