Appartementengebouwen Homeruskwartier Centrum

7 September 2017

Update appartementengebouwen

Appartementengebouw Fabrick (Bouwkit) 
De omgevingsvergunning is in april ingediend. De start van de bouw staat na verlening van de vergunning naar verwachting gepland voor oktober 2017.

Appartementengebouw ’t Kristal
De omgevingsvergunning is verleend. De start bouw staat gepland voor oktober 2017.

Appartementengebouw Pakhuysen: Brooklyn-Amsterdam 
De omgevingsvergunning is in juli ingediend. De start bouw staat na verlening van de vergunning naar verwachting gepland voor eind 2017, begin 2018.

Appartementengebouw Troje 
De bouw van de 28 zorgappartementen in het Trojeblok aan de Trojestraat- Homerusplein is gestart. Daarmee is het eerste appartementengebouw in het zuidelijk deel van Homeruskwartier centrum in aanbouw. Triade en Woningstichting GoedeStede verzorgen de huisvesting voor een woongroep bestaande uit bewoners in de leeftijd van 20 tot 50 jaar met een licht verstandelijke beperking. De bewoners hebben allemaal een eigen appartement en Triade ondersteunt hen in het zo zelfstandig mogelijk wonen. Dinsdag 3 oktober vieren de toekomstige bewoners op locatie de start van de bouw met een feestelijk moment.

Appartementengebouw Pygmalion
De omgevingsvergunning is verleend. Het is nog niet duidelijk wanneer De Alliantie zal starten met de bouw.

10 maart 2017

Informatiemarkt 9 maart goed bezocht

Op 9 maart 2017 was er een informatiemarkt over de ontwikkelingen in Homeruskwartier Centrum in de Sterrenschool. Op de goedbezochte markt konden bewoners en toekomstige bewoners van het Homeruskwartier zich laten informeren over een aantal actuele bouwplannen. Ontwikkelaars en medewerkers van de gemeente waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

Bouwplannen appartementengebouwen

Zoals in de uitnodiging voor de bijeenkomst is aangegeven kunt u hier de bouwplannen van een aantal appartementengebouwen bekijken. Onder 'meer informatie' kunt u de ontwerpen van deze appartementengebouwen zien. 

Appartementengebouw Fabrick (Bouwkit)  
Het project Fabrick (Bouwkit) is de definitieve uitwerking van één van de twee aangrenzende appartementen-/woongebouwlocaties in het Nestorblok. Het project omvat 25 koopappartementen. Het ontwerp is van MKA architecten en de ontwikkelaar is Casa23. 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het definitieve ontwerp en wordt volgens planning in april 2017 de omgevingsvergunning* ingediend. De start van de bouw staat voor medio 2017 gepland. 

Appartementengebouw ’t Kristal 
Het project ‘t Kristal is de definitieve uitwerking van één van de twee aangrenzende appartementen-/ woongebouwlocaties in het Nestorblok. Het project omvat 16 koopappartementen. Het ontwerp is van Stan Aarts architecten en de ontwikkelaar is Casa23.
De omgevingsvergunning voor dit project is ingediend. De start van de bouw is nog niet bekend.

Appartementengebouw Pakhuysen: Brooklyn-Amsterdam 
Het project Pakhuysen: Brooklyn-Amsterdam is de definitieve uitwerking van de appartementen-/woongebouwlocatie in het Polluxblok. Het project omvat 33 koop- en/of huurappartementen. Het ontwerp is van Jeroen de Vries Architecten, Global Architects en Tom Valks Architecten BNA. De ontwikkelaar is Homerus Ontwikkeling B.V. 
Momenteel is de planuitwerking. Volgens de planning wordt medio 2017 de omgevingsvergunning ingediend. 

Appartementengebouw Troje 
Het project Troje Woongebouw is de invulling en uitwerking van de appartementen-/woongebouwlocatie in het Trojeblok. Het programma omvat 28 zorgappartementen voor zorgverlener Triade. Het ontwerp is van Looman architecten. Het gebouw wordt ontwikkeld door GoedeStede en Van Wijnen. 
De omgevingsvergunning is ingediend. De bouw begint volgens planning medio 2017. 

Appartementengebouw Pygmalion 
Het project Pygmalion Woongebouw is de invulling en uitwerking van de  kavel aan de noordzijde van het Homeruskwartier Centrum. Het project omvat 31 sociale huurwoningen die worden ontwikkeld door de Alliantie. Het ontwerp is van architectenbureau Change.nl. 
De omgevingsvergunning is ingediend. De bouw begint volgens de planning medio 2017. 

Op de ontwikkel- overzichtskaart onder 'meer informatie' kunt u de locaties van de bouwplannen zien. 

* Voor de procedure (verlening, inzage, bezwaar) omtrent  omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Disclaimer 
Het beeldmateriaal is afkomstig van de architecten/ontwikkelaars van de betreffende projecten en geven een impressie van de te realiseren gebouwen. Er kunnen aan deze beelden dan ook geen rechten worden ontleend. Voor nadere informatie en vragen omtrent de planontwerpen verwijzen wij naar de betreffende architecten/ontwikkelaars.