Ontwikkellocaties Tantalusstraat Boreasplein en Laviniastraat

Gekozen ontwerpen (oktober 2019)

Gekozen schetsontwerpen door de selectiecommissie

Een selectie commissie heeft uit de vier ingediende schetsontwerpen per locatie het winnende ontwerp gekozen.

Voor de locatie Laviniastraat heeft de selectiecommissie het ontwerp Parkwoningen en Waterwoningen (schetsplan 2 (pdf, 6,15 Mb)) gekozen. Het plan is van Arc2 architecten.

De commissie vindt het schetsplan geslaagd en een goede invulling als het gaat om de speelse vormgeving, diversiteit binnen het ensemble, landschappelijke inpassing in aansluiting op het park en de singel, natuurlijke uitstraling en materiaalgebruik en mee‐ ontworpen buitenruimtes zoals gesteld als opgave.

Voor de locatie Tantalusstraat/ Boreasplein heeft de selectiecommissie het ontwerp Fris & Fruitig (schetsplan 1 (pdf, 6,64 Mb)) gekozen. Het plan is van  Bets en Oudendorp Architecten.

De commissie vindt het schetsplan voor de Tantalusstraat geslaagd als het gaat om de overhoekse alzijdigheid, vormgeving, landschappelijke inpassing, natuurlijke uitstraling en

materiaalgebruik en mee‐ ontworpen buitenruimtes zoals gesteld als opgave.  Voor het Boreasplein wordt een goede invulling gegeven als het gaat om de pandsgewijze opzet en aansluiting bij de architectuur van de reeds aanwezige woningen.

Planning

Er zijn met de betreffende partijen een overeenkomst gesloten om de kavels te ontwikkelen. Naar planning zal eind 2020 gestart worden met de bouw

Ontwerpen (september 2019)

Ingediende schetsontwerpen

Hieronder staan de schetsontwerpen die per locatie zijn ingediend: 

Een selectiecommissie van de gemeente zal per locatie een schetsplan kiezen voor de verdere uitwerking.

Planning

Volgens planning zijn nu de schetsplannen bekend en wordt begin oktober door de beoordelingscommissie per locatie een plan geselecteerd voor de verdere uitwerking. Vervolgens wordt met de betreffende partij een overeenkomst gesloten om de kavels te ontwikkelen.

Uitvraag (mei 2019)

Hieronder staat een overzicht van de stedenbouwkundige en architectonische eisen en richtlijnen, dat aan projectontwikkelaars meegegeven werd bij de uitvraag voor de ontwikkeling van een deel van de kavels in Homeruskwartier. 

Uitgifteprocedure

We hebben een aantal kleinere projectontwikkelaars uitgenodigd om zich in te schrijven voor de ontwikkeling van de kavels. Via loting werden vervolgens 2 partijen geselecteerd, die beiden een schetsplan indienden. Een selectiecommissie van de gemeente zal het definitieve plan kiezen. Over de ingediende schetsplannen en de keuze van de selectiecommissie houden wij je graag op de hoogte via deze website.