Woongebouwen Odysseestraat/Nestorstraat en Homeruslaan

Ontwikkeling woongebouwen Homeruskwartier

Via informatiebijeenkomsten, brieven en deze website hebben wij u in 2017 en 2018 geïnformeerd over de woningbouwplannen in het Homeruskwartier, waaronder de locatie aan de Odysseestraat/Nestorstraat en de locatie aan de Homeruslaan. Op de plattegrond op deze pagina zijn deze locaties met T4, T5 en T7 aangegeven.

Afbouwen van centrumrand Homeruskwartier

De gemeente gaat op korte termijn beginnen met de ontwikkeling van beide locaties. De direct omwonenden waren van harte uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 12 maart 2019, waarin het plan is toegelicht. De presentatie vindt u op deze link (pdf) en de panelen hieronder.

(klik op de verschillende panelen om deze in pdf te downloaden)

Voorkeur uitstraling en architectuur

Direct omwonenden is gevraagd om mee te denken over de uitstraling en architectuur van de woningen. Op de hier geplaatste afbeeldingen laten we verschillende ideeën hierover zien. Tijdens de informatiebijeenkomst hebben aanwezige omwonenden hun voorkeur aangegeven. Ook via deze website konden mensen tot 20 maart hun voorkeur aangeven.

Uitkomsten bewonersparticipatie

Uitkomsten bewonersparticipatie; resultaten stemming en beantwoording vragen 

Vervolg

Op panelen die we tijdens de grote inloopbijeenkomst op 15 april j.l. hebben gepresenteerd zijn de reacties van direct omwonenden in de plannen verwerkt. Deze reacties hebben we verzameld tijdens de participatiebijeenkomst op 12 maart j.l. en in gesprekken daarop volgend en online via de website. Voor T7 is de locatie van het bouwvlak aangepast, het gebouw is verplaatst. De auto’s op de parkeerplaats dienen uit het zicht te zijn door bijvoorbeeld een grondwal met een haag. Voor beide woonlocaties staat de voorkeur voor het ontwerp- en architectuurstijl aangegeven, die uit de participatie naar voren is gekomen.

Vragen?

Heeft u vragen neem dan telefonisch contact op met 14 036 of via het contactformulier, onder vermelding van 'Ontwikkellocaties woongebouwen Homeruskwartier’.