Planning en aanpak

De werkzaamheden voor het groot onderhoud worden in de periode van 2022 tot en met 2025 uitgevoerd. De Muziekwijk Zuid telt ongeveer 2.700 woningen en heeft circa 6.400 bewoners. Omdat de wijk groot is en we niet alle straten vier jaar open willen leggen, voeren we het groot onderhoud in 9 fases uit.

Overzicht fases

Het groot onderhoud loopt van 2021 tot en met 2025. In 2021 zijn we gestart met het ontwerp voor fase 1 en in het voorjaar van 2022 gaan we met de werkzaamheden buiten aan de slag. Dan starten we ook met het ontwerp van fase 2. Dus als de ene fase in uitvoering is, bereiden we de volgende fase voor. Hieronder is de globale planning* voor de werkzaamheden buiten per fase aangegeven.

Gebieden per fase

Gebieden per fase
FaseStraatnaamRondom gedeelte 
Fase 1Chopinpadgeen huisnummers (fietspad)
 Rachmaninovstraatgeheel
 Borodinstraatgeheel
 Rimsky Korssakovweghuisnrs 100 t/m 181 even + oneven
 Moessorgskystraatgeheel
 Tsjaikowskypadgeen huisnummers (watergang / fietspad)
 Glinkastraatgeheel
 Mozartplantsoengeheel
 Cesar Franckweghuisnrs 46 + 48
 Mozartweghuisnr 90
 Rameaugrachtgeen huisnummers (watergang / fietspad)
Fase 2Chopinpadgeen huisnummers (fietspad)
 Rimsky Korssakovweghuisnrs 1 t/m 99 even + oneven
 Strawinskypadgeen huisnummers (fietspad)
 Messiaenplantsoengeheel
 Tsjaikowskypadgeen huisnummers (watergang / fietspad)
 Bartokweghuisnrs 89 t/m 145 oneven
 Rameaugrachtgeen huisnummers (watergang / fietspad)
Fase 3Chopinpadgeen huisnummers (fietspad)
 Gershwinstraatgeheel
 Prokotjevstraatgeheel
 Bartokweghuisnrs 1 t/m 87 even + oneven
 Willem Pijperstraatgeheel
 H. Andriessenweggeen huisnrs >> alleen in fase 4
 Tsjaikowskypadgeen huisnummers (watergang / fietspad)
 Rameaugrachtgeen huisnummers (watergang / fietspad)
 Brittenstraatgeheel
 Hindemithpadgeheel
 Erik Satiestraatgeheel
 SchönbergwegHuisnrs: 76 t/m 83 even + oneven
Fase 4H. AndriessenwegHuisnrs 1 t/m 86 even + oneven -/- 2 t/m 20 even
 Poulencstraatgeheel
 Alban Bergstraatgeheel
 SchönbergwegHuisnrs 1 t/m 73 even + oneven
 Madernastraatgeheel
 StrawinskypadHuisnrs 1 t/m 16 even + oneven
 Haydnplantsoengeen huisnrs
 Rameaugrachtgeen huisnummers (watergang / fietspad)
Fase 5Saint-Saensgrachtgeheel
 Mozartweghuisnrs 45 t/m 63 oneven + 10 t/m 86 even
 Bizetstraatgeheel
 Berliozstraatgeheel
 Cesar Franckweghuisnrs 57 t/m 109 + 2 t/m 42
 Ravelplantsoengeheel
 HaydnplantsoenHuisnrs: 15 t/m 51 (oneven)
 Rameaugrachtgeen huisnummers (watergang / fietspad)
Fase 6HaydnplantsoenHuisnrs 2 t/m 110 (even)
 H. Andriessenweghuisnrs 2 t/m 20 even
 SchönbergwegHuisnrs 75 t/m 83 even + oneven
 Tartinistraatgeheel
 Locatellistraatgeheel
 Corellistraatgeheel
 Mozartweghuisnrs 1 t/m 43 oneven
 Lisztpadgeheel
 Rossinistraatgeheel
 Bellinipadgeheel
 Donzettipadgeheel
 Clementistraatgeheel
 Von Weberstraatgeheel
 Verdistraatgeheel
 Rubinsteinpadgeheel
 Schubertstraatgeheel
 Mendelssohnpadgeheel
 Schumannstraatgeheel
 Cesar Franckweghuisnrs 1 t/m 53 oneven
 Mahlerstraatgeheel
 Wagnerstraatgeheel
 Brahmsstraatgeheel
 Sibeliuspadgeheel
Fase 7Couperinstraatgeheel
 Componistenpadgeen huisnummers (fietspad)
 Sweelinckplantsoengeheel
 J.S. Bachweghuisnrs 7 t/m 76
 Pergolesistraatgeheel
 Purcellstraatgeheel
 Buxtehudepadgeen huisnummers (fietspad)
 Tsjaikowskypadgeen huisnummers (fietspad)
 Rameaugrachtgeen huisnummers (watergang / fietspad)
Fase 8J.G. Waltherhofgeheel
 Frescobaldistraatgeheel
 J.S. BachwegHuisnrs 5a t/m 5e
 Telemannstraatgeheel
 Monteverdistraatgeheel
 Vivaldipadgeen huisnummers (fietspad)
 Händelstraatgeheel
 Scarlattistraatgeheel
 RameaugrachtHuisnrs 1 t/m 33
Fase 9Operetteweggeheel
 Musicalstraatgeheel
 Chopinpadgeen huisnummers (fietspad)
 Clare Lennartpadgeen huisnummers (fietspad)
 

Wanneer welke fase

 • Fase 1: voorjaar 2022 t/m najaar 2022 (mrt-sept)
 • Fase 2: najaar 2022 t/m eind 2022 (sept-dec)
 • Fase 3: begin 2023 t/m medio 2023 (jan-juni)
 • Fase 4: medio 2023 t/m najaar 2023 (juni-okt)
 • Fase 5: najaar 2023 t/m voorjaar 2024 (nov-apr)
 • Fase 6: voorjaar 2024 t/m najaar 2024 (apr-okt)
 • Fase 7: najaar 2024 t/m voorjaar 2025 (okt-apr)
 • Fase 8: voorjaar 2025 t/m medio 2025 (apr aug)
 • Fase 9: najaar 2025 t/m najaar 2025 (sept-nov)

*Onder voorbehoud van wijzigingen, zoals uitloop door weersomstandigheden.

Aanpak per fase

Bij het groot onderhoud Muziekwijk Zuid werken we per fase met de volgende aanpak:

 • Ontwerpfase: het groot onderhoud start met het uitwerken van het ontwerp. Het bouwteam gaat aan de slag met de doelen en ambities van het project. Gecombineerd met de uitkomsten van het belevingsonderzoek resulteert dit in een concept ontwerp.
   
 • Presentatie 1: als de eerste versie van het ontwerp er ligt, heeft u als bewoner nog ruimte uw aandachtspunten en vragen in te brengen. Denk daarbij aan zaken als invulling van het groen, de speelvoorzieningen, ontmoetingsplekken en het straatmeubilair. Dit kunt u met de leden van het bouwteam bespreken tijdens de eerste presentatie. Ook kunt u zich opgeven als straatambassadeur om samen met het bouwteam te overleggen over het ontwerp en de uitvoering.
   
 • Definitief ontwerp: het kan zijn dat naar aanleiding van de presentatie nog kleine aanpassingen nodig zijn in het ontwerp. Dit pakt het bouwteam op. Ook worden in deze stap de uitvoeringstekeningen en de planning gemaakt, waarmee de mensen buiten aan de slag kunnen. Uiteraard denkt het bouwteam ook na over de bereikbaarheid van de buurt en betrekt de straatambassadeurs hierbij. Als deze zaken allemaal klaar zijn, stelt het bouwteam gezamenlijk het definitief ontwerp vast.
   
 • Presentatie 2: we presenteren het definitief ontwerp van de openbare ruimte. Voor zover passend binnen de randvoorwaarden en eisen, zijn de opmerkingen van bewoners meegenomen in het ontwerp. Naast een toelichting op het ontwerp vertellen de leden van het bouwteam ook meer over de werkzaamheden en de fasering. Tijdens deze presentatie komen dus ook de praktische zaken aan de orde: planning, parkeren, veiligheid en de bereikbaarheid van de buurt en de woningen.
   
 • Buiten aan de slag: het is zover, na maanden van voorbereidingen gaat de eerste schop in de grond. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de hinder en overlast tot een minimum te beperken. Enige overlast is helaas onvermijdelijk, maar in goed overleg kunnen we samen veel dingen voorkomen of oplossen. Omgevingsmanager Ilse Kaldenbach van Dusseldorp is het aanspreekpunt voor de buurt. 

  Contact opnemen met omgevingsmanager Ilse Kaldenbach van Dusseldorp
 • Oplevering: een officieel moment in het project: de oplevering van een fase. Dit betekent dat het werk voor dit gebied klaar is. Met het bouwteam lopen we alles na om te controleren of het uitgevoerd is zoals afgesproken. Daar gaan we wel van uit natuurlijk, want mocht er onderweg iets haperen, dan pakken we dat samen meteen op. Als alles naar wens is, laten we het weer netjes achter. Het kan zijn dat we nog een keer terug komen, bijvoorbeeld omdat op dat moment het groen nog niet aangeplant kan worden. Dat kan namelijk alleen in het plantseizoen.
   
 • Onderhoud: volgens de opdracht voert Dusseldorp nog een half jaar onderhoud uit in de wijk.
Afgeronde werkzaamheden

Fase 1

jul 2021 - sep 2022

De planning van fase 1 ziet er als volgt uit:

 • Ontwerpfase: 2e helft 2021
 • Presentatie 1: half december 2021
 • Definitief ontwerp: januari 2022
 • Presentatie 2: tweede helft januari 2022
 • Buiten aan de slag: februari 2022
 • Oplevering: najaar 2022
 • Onderhoud: volgens de opdracht voert Dusseldorp nog een half jaar onderhoud uit in de wijk.
Werk in uitvoering

Fase 2

sep - dec 2022
Geplande werkzaamheden

Fase 3

jan - jun 2023
Geplande werkzaamheden

Fase 4

jun - okt 2023
Geplande werkzaamheden

Fase 5

nov 2023 - apr 2024
Geplande werkzaamheden

Fase 6

apr - okt 2024
Geplande werkzaamheden

Fase 7

okt 2024 - apr 2025
Geplande werkzaamheden

Fase 8

apr - aug 2025
Geplande werkzaamheden

Fase 9

sep - nov 2025