Noorderplassen West

Noorderplassen West is de meest waterrijke wijk van. Uniek gelegen tussen de Noorderplassen met 240 hectare open water en bos. Sluizen geven toegang tot het Markermeer of tot de rest van waterrijk Almere. De wijk is nog vol op in beweging en komende jaren vinden er ontwikkelingen plaats om verder voort te bouwen op de kwaliteiten van de wijk. Op deze pagina zijn regelmatig updates te vinden.

Ontwikkeling van de 4 Kwadranten 

De 4 Kwadranten is een project in het bos in Noorderplassen-West. Hier wordt een woonwijk in het groen gebouwd. Projectontwikkelaar BPD zal 76 verschillende soorten woningen bouwen. De woningen zijn grondgebonden. Er wordt een watergang gegraven, met een brug eroverheen. Ook wordt er meer groen aangeplant, fietspaden aangelegd en een autoweg aangelegd die aansluit op de Boegdreef.
Op bijgaande tekening is het plan weergegeven.

In de week van 6 februari 2023 starten de eerste werkzaamheden in het gebied. Tijdens deze werkzaamheden zijn het Gerrie Knetemannpad en het Michelinpad afgesloten. De omleidingsroute loopt via bestaande fietspaden in Noorderplassen-West. De route wordt met gele omleidingsborden aangegeven. De omleiding duurt tot half april 2023.

Planning werkzaamheden

De bomen die langs het Gerrie Knetemannpad staan, worden verplant. Hiervoor zijn een aantal redenen:

  • We gaan het gebied ophogen. De huidige bomen staan daardoor te laag.
  • We moeten vanaf het Gerrie Knetemannpad wegen en leidingen aanleggen naar de woningen.
  • Langs het Gerrie Knetemannpad komen parkeerplaatsen. De lindes die er nu staan geven een plakkerig goedje af. We willen voorkomen dat dat straks op de auto’s terecht komt. 

De bomen worden verplant naar de Trekvogelweg. Deze weg ligt aan de overzijde van de Noorderplassen.

De bosrand rond het gebied is in het verleden uitgegroeid. Om de ontwikkeling van de vier kwadranten mogelijk te maken wordt de bosrand teruggesnoeid.
Daarna gaat de gemeente met Staatsbosbeheer de randen van het bos beoordelen en kijken hoe de kwaliteit van de randen van het bos kan worden verbeterd.

Langs het Michelinpad staan vier eiken. Uit onderzoek blijkt dat deze niet succesvol te verplanten zijn. Deze eiken worden verwijderd.

Het gebied van de 4 kwadranten wordt opgehoogd met zand. Het zand wordt aangevoerd via de Boegdreef en het Gerrie Knetemannpad. De verwachting is dat het transport van het zand tot half april 2023 duurt.

De verwachting is dat na de zomer het gebied bouwrijp wordt gemaakt en voorzien van kabels en leidingen. In 2024 kan dan worden gestart met de bouw van de woningen.

Verlengen gracht Bezaan en Knetemannpad

Inrichtingsplan vastgesteld

De gemeente heeft het inrichtingsplan voor het verlengen van de gracht van Bezaan en het afmaken van het Gerrie Knetemannpad vastgesteld. Het Gerrie Knetemannpad wordt doorgetrokken en aangesloten op de dijk. Ook wordt het Gerrie Knetemannpad versmald naar een fietspad van 3.50 meter om het fietsnetwerk in Noorderplassen compleet te maken. Het verlengen van de gracht van Bezaan is een onderdeel van de route die de afwatering van Almere Poort naar Noorderplassen mogelijk maakt. Op de plek waar de gracht het Gerrie Knetemannpad kruist komt een nieuwe brug. Daarnaast bouwen we een nieuwe brug in het Gerrie Knetemannpad, nabij de dijk, over de ecologische verbindingszone. Het fietspad vormt daar geen hindernis voor planten en dieren.

Eerste werkzaamheden en onderzoek

Voor het verlengen van de gracht van Bezaan doen we onderzoek naar de ondergrond. Om dat onderzoek te doen worden de planten op deze locatie verwijderd zodat het terrein toegankelijk is. Er worden 30 heesters verplant naar Almere-Poort. Met deze werkzaamheden starten we begin januari. Voor de aanleg van de gracht moeten ook 10 bomen langs het Gerrie Knetemannpad weg. Deze worden verplant en komen langs de Trekvogelweg aan de overzijde van de Noorderplassen te staan. Het verplanten van de bomen wordt begin februari uitgevoerd. Het vervolg Het komende jaar (2023) wordt het plan technisch verder uitgewerkt. De benodigde vergunningen worden aangevraagd en er wordt een aannemer gezocht die het werk gaat uitvoeren.

Eerste werkzaamheden Isla Bonita

Het eiland Isla Bonita is een bouwlocatie in Noorderplassen West. In juli 2022 begon de zoektocht naar een geschikte ontwikkelaar om van het eiland een aantrekkelijke woonomgeving te maken. Halverwege 2023 wordt bekend welke ontwikkelaar het eiland gaat ontwikkelen en hoe dit eruit komt te zien. De plannen van de ontwikkelaars moeten passen binnen het geldende bestemmingsplan.

Verwijderen Roergangerspad

Over het eiland loopt het Roergangerspad. Dit pad wordt verwijderd zodat de ontwikkelaar het gebied kan overnemen. In de eerste week van oktober wordt onderzocht of het zand onder het pad schoon is. De verwachting is dat het verwijderen van het Roergangerspad medio oktober begint en na ongeveer 4 weken klaar is.

Schotse hooglanders

De Schotse hooglanders, de huidige bewoners van Isla Bonita, gaan dit jaar verhuizen naar het Lepelaarpad. Dit gebied is bewoonbaar gemaakt voor deze grote runderen.

Peak: appartementen aan het Wimpelplantsoen

Afgelopen zomer is de bouw van 51 appartementen aan het Wimpelplantsoen van start gegaan. Het project heet Peak en op peaknoorderplassen.nl is er meer over het project te lezen.

De ontwikkelaar van het project Peak verwacht ruim anderhalf jaar nodig te hebben voor de bouw. Als de bouw klaar is gaat de gemeente het terrein rond het gebouw inrichten.

Route voor het bouwverkeer Wimpelplantsoen en Isla Bonita

Er is een bouwroute gemaakt voor het vrachtverkeer van- en naar Wimpelplantsoen. Deze bouwroute zal hoogstwaarschijnlijk ook gebruikt gaan worden als bouwroute voor het project Isla Bonita. Op het kaartje is de bouwroute met een rode lijn aangegeven.

De route maakt deels gebruik van de eerdere bouwroute. Vanaf de rotonde in de Boegdreef loopt de route richting Almere Pampus. Daar sluit deze aan op de bestaande bouwweg langs de akkers van Almere Pampus. Daar gaat deze rechtsaf, via de bestaande bouwweg door het bos. De bouwroute kruist vervolgens het Gerrie Knetemannpad en sluit aan op de keerlus van de busbaan. Tot aan het Kraaiennest rijdt het vrachtverkeer over de busbaan. Bij het Kraaiennest verlaat het vrachtverkeer de busbaan en bereikt de bouwlocatie op het Wimpelplantsoen.

Voor de afvoer wordt de route in de omgekeerde volgorde gereden.