Wijkbudget

Wijkbudget en Samen Sterk budget

Heb je een idee waardoor bewoners elkaar beter leren kennen en/of helpen, jouw wijk veiliger wordt of de leefomgeving verbetert? Of wil je iets voor een ander betekenen?

De gemeente nodigt jou uit om plannen te bedenken waarmee je jouw omgeving kunt verbeteren. Bijvoorbeeld om: 

  • het groen in de eigen straat te onderhouden,
  • de wijk veiliger te maken,
  • een buurtfeest te organiseren,
  • een taalklasje op te zetten,
  • samen met anderen sportieve activiteiten te ondernemen of
  • een vrijwillige haal- en brengservice op te zetten om ouderen naar buurtcentra te brengen zodat zij mee kunnen doen aan activiteiten. 

De gemeente heeft budget om jou te helpen jouw plan te realiseren. Via onderstaande knoppen lees je meer over het Wijkbudget en het Samen Sterk budget.

Stichting of vereniging?

Ben je georganiseerd in een stichting of een vereniging (of ander rechtspersoon)? Je kunt dan geen aanvraag doen voor het Wijkbudget. Kijk voor jouw mogelijkheden op de pagina Soorten subsidies bij ‘Financiële ondersteuning voor (buurt)ontmoeting’.

Wijkbudget         Samen Sterk budget

Andere subsidiemogelijkheden

Wist je dat de gemeente meerdere budgetten heeft voor inwoners om hun eigen omgeving te verbeteren? Kijk op de pagina ‘Soorten subsidies’ voor een overzicht van onze subsidies en de voorwaarden. Of kijk op Vindsubsidies.  

Daarnaast kun je ook zelf geld inzamelen om (een deel van) jouw idee uit te voeren met crowdfunding. De website Voorjebuurt legt uit hoe je dit het beste kunt doen.