Samen Sterk

Heeft u een goed idee om een activiteit voor of samen met anderen te organiseren? En heeft u geld nodig om het uit te kunnen voeren? Denk dan eens aan het Samen Sterk budget. Dit budget is bedoeld om bewonersinitiatieven te stimuleren. De gemeente is op zoek naar ideeën waarmee u anderen of uzelf een steuntje in de rug geeft. Hieronder leest u meer over het Samen Sterk budget.  

Toekennen Samen Sterk budget

Aanvragen voor het Samen Sterk budget worden behandeld door de projectmanager van de gemeente Almere. De aanvragen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De initiatieven zijn van inwoners van Almere afkomstig. Een professional kan u helpen bij de aanvraag van uw initiatief/ idee/plan. U bepaalt zelf of u dit wilt en ook hoeveel hulp u daarbij wilt ontvangen
  • Het initiatief richt zich vooral op mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en op mensen die niet deelnemen aan bestaande activiteiten. Zo kunnen zij weer meedoen in de samenleving.
  • Het initiatief draagt bij aan het sociaal krachtiger maken van inwoners die meedoen aan het initiatief.
  • Locaties worden alleen vergoed als die nodig zijn voor de activiteit.
  • Het is geen eenmalige, losse activiteit.
  • Het initiatief wordt niet aangeboden door een professionele partner die hiervoor subsidie ontvangt. Zo ja, dan wordt in overleg met de aanvrager nagegaan of hij daarbij kan aansluiten.
  • Het gaat niet om een gewone jaarlijkse subsidie. We kunnen maximaal voor twee periodes een bijdrage leveren. Daarna moeten aanvragers de activiteit zelf financieren. Uitzonderingen zijn mogelijk.
  • Naast wijkinitiatieven kunt u ook een idee aandragen voor een stadsdeel of de hele stad.  

Zo vraagt u een Samen Sterk budget aan

Loop binnen bij een wijkteam bij u in de buurt en vul het aanvraagformulier in. 

Vragen?

Heeft u vragen over het Samen Sterk budget? Ga dan naar het wijkteam bij u in de buurt. Via deze pagina vindt u de adressen en spreekuren van alle wijkteams. U kunt ook bellen met 14 036, vraag daarbij naar het wijkteam bij u in de buurt.