Fietsmaatjes Almere

Fietsmaatjes Almere: samen fietsen is meer dan fietsen alleen

Stichting Fietsmaatjes Almere is er voor mensen die er graag op uit gaan met de fiets, maar dit door een beperking (in bewegen, zien, horen, cognitie bv. dementie) niet meer zelfstandig kunnen. Ook mensen die kampen met eenzaamheid behoren tot onze doelgroep. Zij zijn onze “gasten”. Wij  koppelen onze gasten aan onze “vrijwilligers” en proberen een goede “match” te maken. De vrijwilligers zijn van alle leeftijden en houden van beweging en van het leggen van persoonlijke contacten. 

We hebben ook een maatschappelijke doelstelling: beleidsmakers en politici hebben het vaak over “het behoud van kwaliteit van leven, bevorderen van vitaliteit en meedoen. Richt je op datgene wat iemand nog wel kan en houd niet op met het benoemen wat iemand niet meer kan.” Laat dat nu net zijn wat wij doen en waarmee wij willen bijdragen aan het realiseren van een goed sociaal klimaat in de stad Almere.

Het idee van Fietsmaatjes

Fietsend verliet ik Zorggroep Almere op 1 juni 2015. “Ik ga een lekker stukkie fietsen”, zei ik met een vette glimlach op mijn afscheid. En daar zat ook de belofte bij om op de duofiets van woonzorgcentrum Zephyr in Almere Buiten te gaan fietsen met bewoners; mensen met dementie. In augustus 2015 ben ik daarmee begonnen.

Ik was meteen verkocht en wekelijks verheugde ik me op mijn fietstochtjes door Almere Buiten en de Oostvaardersplassen. En mijn “gasten” en hun zorgverleners waardeerden de fietstochtjes ook. Maar… de beperking van het gebruik tot de bewoners van Zephyr zette me aan het denken. Uit ervaring gedurende mijn werk als huisarts, wist ik dat er veel mensen thuis wonen die het ook fijn vinden om er op de fiets op uit te kunnen, maar zelf niet meer kunnen fietsen.

Na enige tijd kwam ik in 2018 op het spoor van Fietsmaatjes.nl, een organisatie die al enige jaren het fietsen op de duofiets met thuiswonende mensen organiseert in de Bollenstreek. En zij helpen initiatieven in andere delen van het land in de startfase. In oktober 2018 heeft Fietsmaatjes.nl een presentatie gehouden voor mensen van Zorggroep Almere, de Schoor, de VMCA, de “Fiets en geniet groep” van de FRTCA. De aanwezigen waren allen enthousiast en ondersteunden mijn plan om ook in Almere een Fietsmaatjes project te gaan starten. Daarna hebben een aantal mensen deelgenomen aan het startprogramma van Fietsmaatjes.nl: het “team fietsmaatjes Almere ”.

Het fietsen gebeurt op een duofiets, een fiets met elektrische trapondersteuning, waar twee mensen naast elkaar zitten en de vrijwilliger stuurt. De gast kan meefietsen naar eigen vermogen. De duofietsen zijn aangepast aan onze wensen om veilig en comfortabel te kunnen rijden. De fiets is zeer stabiel, en kan met de beperkte breedte op elk fietspad in Almere rijden. 

Meer bewegen (ook voor ouderen) en aandacht voor eenzaamheid is belangrijk. En met de financiering van onze eerste fiets door het “Samen Sterk Budget” konden we verder. Dit budget is bedoeld om bewonersinitiatieven te stimuleren. De gemeente geeft zo een steuntje in de rug bij ideeën voor mensen die hulp kunnen gebruiken zodat zij weer mee kunnen doen in de samenleving.  

Door de aanschaf van onze eerste fiets konden we op 1 juni 2019 starten in Almere Haven. We ontvingen een hartelijk welkom in De Overloop waar we de fiets konden stallen. De eerste fietstochtjes werden gereden met bezoekers van de dagbesteding van De Overloop en dit riep veel enthousiasme op. Tegelijkertijd mochten we de fiets van Zephyr gebruiken in Almere Buiten. We zijn op zoek gegaan naar vrijwilligers en gasten en hebben ze gevonden. We hebben de vrijwilligers geleerd hoe ze met gasten op de duofietsen moeten fietsen en zij vinden het te gek: zo leuk. Onze gasten waarderen de fietstochtjes ook enorm.

We krijgen voortdurend aanmeldingen uit heel Almere en daarom zijn we blij dat we onze vleugels sinds kort ook uit kunnen slaan in Almere Stad, te beginnen in Tussen de Vaarten. Maar we zijn ook volop in voorbereiding voor een start in het Stadscentrum en Stedenwijk.

Het mooie van Almere

Almere is een echte fietsstad. Er zijn honderden kilometers vrij liggende fietspaden waar de duofiets geweldig tot zijn recht komt. En Almere kent op wijkniveau een goede samenwerking tussen zorgprofessionals, welzijnswerkers en vrijwilligers. Er zijn uitstekende organisaties op het gebied van mantelzorg en vrijwilligerswerk, die goed ingebed zijn in zorg en welzijn. Fietsmaatjes Almere werkt samen met de belangrijke lokale organisaties op het terrein van zorg en welzijn.

De relatie met Gemeente Almere krijgt vorm langs de lijnen van het “sociale domein”. Met het SOGA, de Oogvereniging Flevoland en het OCO Almere onderhouden we goede contacten en in de eerste maanden zijn we er ook al in geslaagd om steun van Almeerse ondernemingen te krijgen (zoals Rabobank en Voiceworks BV). Tenslotte hebben we de eerste individuele donateurs aan ons kunnen binden.  

Fietsmaatjes Almere is in de afgelopen maanden geland in Almere. Deelname aan de vrijwilligersbeurs, de 55+ beurs, het Floriade festival, demonstraties op allerlei bijeenkomsten van mensen uit onze doelgroep, riep steeds enthousiaste reacties op. Bij de Rabo clubsupport actie kregen we veel stemmen en de daarbij horende donatie.

Hoe gaat het verder?

We kunnen in 2020 met drie nieuwe fietsen nieuwe gasten bedienen, waarbij we ons vooral op Almere Stad zullen richten. We denken dat we in een behoefte van veel Almeerse mensen voorzien en zullen ons inspannen om op wijkniveau de verbinding tussen vitale mensen en minder vitale mensen te bevorderen. Daarvoor zullen we nog vele jaren vrijwilligers moeten vinden en aan ons binden en nog veel duofietsen moeten aanschaffen voor de fietstochtjes in het mooie Almere.

Geschreven door Bert Groot Roessink, Voorzitter Stichting Fietsmaatjes Almere.

Meer informatie op: fietsmaatjesalmere.nl