Skip to content

Gebarencafé in Almere

Gebarencafé in Almere

Gebarentaal duimen omhoog

In de zomer van 2016 werd het VN Verdrag voor mensen met een handicap geratificeerd door de Eerste en Tweede Kamer. In datzelfde jaar werd in Almere de Burgermotie De Vos aangenomen door de gemeenteraad, die daarmee het college van B en W opdroeg een Inclusieagenda op te stellen. Zo ontstond de ViP-werkgroep; VN-verdrag Handicap in de Praktijk.

Sinds 2017 ben ik, Gerda van Wees, actief in de ViP-werkgroep en vertegenwoordig de doven en slechthorenden. ViP vergadert maandelijks en organiseert 1 x per maand, altijd op de 13e, een Vipcafé in Café op 2 aan het Stadhuisplein in Almere Stad. Met wisselende onderwerpen en interessante sprekers weten we veel bezoekers aan ons te binden.

Achterban

Toch was dit voor mij niet genoeg; een druk Café op 2 is niet ideaal als je doof of slechthorend bent, ook al is er altijd een schrijftolk aanwezig. Ondanks mijn  inspanningen en aankondigingen kwamen er weinig mensen uit mijn achterban naar onze bijeenkomsten. Alleen als het onderwerp specifiek doven of slechthorenden betrof, dan kwamen ze wel. Hoe bereik ik mijn achterban?

Stichting Hoormij, Stichting Plotsdoven en Doof! zijn drie belangrijke communicatiekanalen voor doven en slechthorenden. Via hen kwam ik op het idee van een Gebarencafé. Dat is veel meer dan leren gebaren: het is netwerken, herkenning, tips uitwisselen, jezelf gehoord voelen. Dat kunnen wij toch ook in Almere?

De Ruimte

Inloophuis De Ruimte bood uitkomst. Op donderdagmiddag is daar geen activiteit en mocht ik hun ruimte gebruiken. Bovendien is er een bushalte dichtbij. Er was wel een voorwaarde: het moest een Gebarencafé voor iedereen worden.

Vanaf september 2019 ben ik wekelijks gebaren gaan oefenen in Zeewolde en met ondersteuning van Hans Kauwen ben ik in oktober 2019 gestart. Het is een open inloop, geen drempels, geen aanmelding en geen verplichtingen. Wat kon ik verwachten?

Gebaren

De eerste donderdag was spannend, met vijf mensen was ik al blij geweest. Het waren er vijftien! Doven, slechthorenden, vaste bezoekers van het Inloophuis en ook mensen die gewoon nieuwsgierig waren. In november oefenden wij ‘Sint Maarten- en Sinterklaas’-gebaren, in december ‘Kerst’-gebaren, in januari 'de winter’. Het bezoekersaantal ligt tussen de vijftien en twintig personen en we praten al over een avondsessie. We hebben studenten van Windesheim op bezoek gehad, een taalwetenschapper kwam kijken, Suburbia in de Buurt kwam langs; wat een succes!

Voor mijzelf is het een feest van herkenning. Omdat de doven en slechthorenden in de meerderheid zijn wordt er niet door elkaar gepraat, goed geluisterd en gekeken naar elkaar, ontzettend gelachen en we leren ook nog gebaren. Mensen komen uit hun isolement, voelen zich gezien en we bouwen een dovennetwerk op in Almere.

Interesse?

Het Gebarencafé in Inloophuis De Ruimte, aan de Hengelostraat 39 in Almere, is iedere eerste donderdag van de maand geopend van 14.00-15.30 uur.

Wat vindt u van onze website?