Wijkbudget

Heb je een idee waardoor de buurtbewoners elkaar beter leren kennen en/of kunnen helpen? Of waardoor jouw buurt verbetert en/of veiliger wordt? De gemeente helpt je graag om jouw plannen uit te voeren. Op deze pagina lees je meer over het Wijkbudget, welke mogelijkheden er zijn, wie er beslist en hoe het aanvragen en toekennen van het budget werkt.  

Stichting of vereniging?

Ben je georganiseerd in een stichting of een vereniging (of ander rechtspersoon)? Je kunt dan geen aanvraag doen voor het Wijkbudget. Kijk voor jouw mogelijkheden op de pagina Soorten subsidies bij ‘Financiële ondersteuning voor (buurt)ontmoeting’.

Toekennen wijkbudget

De gebiedsmanager van het stadsdeel waar je woont beslist of de aanvraag wordt toegekend. De criteria zijn: 

Wel kans maken ideeën die...

  • Betrekking hebben op de straat of buurt;
  • Bijdragen aan het veiliger maken van de omgeving;
  • Bijdragen aan het met elkaar in contact komen en blijven van buren;
  • Een financiële bijdrage leveren bovenop een bijdrage (in geld en/of fysieke inspanning) die buurtbewoners zelf al doen;
  • De buurt mooier en/of leefbaarder maken. 

Geen kans maken ideeën die...

  • Bedacht zijn door één bewoner en die geen duidelijk draagvlak hebben vanuit de wijk;
  • Al een bijdrage krijgen uit een ander gemeentelijk budget;

  • Betrekking hebben op dagelijks onderhoud;
  • Een bijdrage vragen voor eten en drinken;
  • Een structurele bijdrage vragen.

Zo vraag je een wijkbudget aan

Je kunt digitaal een aanvraag doen via onderstaande knoppen. De gebiedssecretaris neemt contact met je op en vertelt wat er verder nodig is. Is het wijkbudget toegekend? Denk je eraan om binnen drie maanden na de activiteit een financiële verantwoording (onder andere in de vorm van kassabonnen) en een (foto)verslag in te dienen.

Aanvraag Wijkbudget

Aanvraag Wijkbudget DigiD

Aanvraag Wijkbudget e-Herkenning

Vragen?

Heb je vragen over het wijkbudget? Ga dan naar het gebiedskantoor bij jou in de buurt. Via deze pagina vind je de adressen van alle gebiedskantoren. Je kunt ook bellen via 14 036; vraag daarbij naar de gebiedssecretaris of het gebiedskantoor bij jou in de buurt.