Direct naar paginainhoud
menu

 

Heeft u een idee waardoor de buurtbewoners elkaar beter leren kennen en/of kunnen helpen? Of waardoor uw buurt verbetert en/of veiliger wordt? De gemeente helpt u graag om uw plannen uit te voeren. Op deze pagina leest u meer over het Wijkbudget, welke mogelijkheden er zijn, wie er beslist en hoe het aanvragen en toekennen van het budget werkt.  

Toekennen wijkbudget

De gebiedsmanager van het stadsdeel waar u woont beslist of de aanvraag wordt toegekend. De criteria zijn: 

Wel kans maken ideeën die...

  • Betrekking hebben op de straat of buurt;
  • Bijdragen aan het veiliger maken van de omgeving;
  • Bijdragen aan het met elkaar in contact komen en blijven van buren;
  • Een financiële bijdrage leveren bovenop een bijdrage (in geld en/of fysieke inspanning) die buurtbewoners zelf al doen;
  • De buurt mooier en/of leefbaarder maken. 

Geen kans maken ideeën die...

  • Bedacht zijn door één bewoner en die geen duidelijk draagvlak hebben vanuit de wijk;
  • Ook al een bijdrage krijgen uit een ander budget;
  • Betrekking hebben op dagelijks onderhoud;
  • Een bijdrage vragen voor eten en drinken;
  • Een structurele bijdrage vragen.

Zo vraagt u een wijkbudget aan

U kunt digitaal een aanvraag doen via onderstaande knoppen. De gebiedssecretaris neemt contact met u op en vertelt wat er verder nodig is. Is het wijkbudget toegekend? Denkt u eraan om binnen drie maanden na de activiteit een financiële verantwoording (onder andere in de vorm van kassabonnen) en een (foto)verslag in te dienen.

Aanvraag Wijkbudget

Aanvraag Wijkbudget DigiD

Aanvraag Wijkbudget e-Herkenning

 

Vragen?

Heeft u vragen over het wijkbudget? Ga dan naar het gebiedskantoor bij u in de buurt. Via deze pagina vindt u de adressen van alle gebiedskantoren. U kunt ook bellen via 14 036; vraag daarbij naar de gebiedssecretaris of het gebiedskantoor bij u in de buurt.

 

Wat vindt u van onze website?