Direct naar paginainhoud

Archeologische opgravingen Oosterwold

Het gebied Oosterwold heeft in de grond veel sporen waardoor je kunt zien dat er vroeger  mensen geleefd hebben. Er worden hier constant archeologische onderzoeken gedaan.

In de jaren ’40 van de twintigste eeuw begon men aan de drooglegging van Flevoland. Daarvoor lag hier de Zuiderzee, die na de voltooiing van de Afsluitdijk werd omgedoopt tot het IJsselmeer. Vanaf eind jaren ’60 werd ook aan Almere gebouwd. Oosterwold is een van de nieuwere wijken: hier wordt sinds eind 2016 gewerkt aan een toekomst voor duizenden nieuwe bewoners. Maar wist je dat zij niet de eerste bewoners zijn van dit gebied? Er zijn sporen van een lang verdwenen cultuur die nog van vóór de Zuiderzee afstamt, gevonden ónder de zeebodem.

Opgraving Tureluurweg

Aan de Tureluurweg in Oosterwold zijn archeologische resten gevonden. Bijvoorbeeld snijwerktuigen van vuursteen, voedselresten zoals hazelnoten, dierlijk botmateriaal en ook aardewerkscherven. Daarom is hier een kleine archeologische opgraving gedaan tot op 2 meter onder de oude zeebodem.

Wetenschappers hebben vastgesteld dat de aangetroffen scherven minimaal 6.000 jaar oud zijn. Dat is nog veel ouder dan de piramides in Egypte. In Nederland noemen we die tijd de periode van de Swifterbantcultuur, vernoemd naar het dorpje in oostelijk Flevoland waar deze cultuur voor het eerst ontdekt is. Mensen van de Swifterbantcultuur leefden eerst als jagers en verzamelaars, maar 7.000 jaar geleden maakten zij een van de belangrijkste ontwikkelingen uit de geschiedenis van de mensheid door: de introductie van de landbouw. Op deze plek liggen dus overblijfselen van de eerste landbouwers in Oosterwold.

Tijdens dit onderzoek is slechts het topje van de ijsberg onderzocht. De vindplaats kan nog veel verder onderzocht worden, maar voorlopig blijft ze veilig beschermd in de bodem. Het bodemarchief van Oosterwold bevat het bijzondere verhaal van de oorspronkelijke bewoners van Oosterwold.

De vondsten worden op dit moment verder onderzocht. Zodra ze tentoongesteld kunnen worden, volgt er meer informatie.

Doggerland

De reden dat de aardewerk scherven onder de zeebodem zijn aangetroffen, is de stijging van de zeespiegel. Die was vroeger veel lager dan nu. Zo'n 6.000 jaar geleden was deze plek nog gewoon droog land waar je kon wonen. Dwars door het gebied stroomde de rivier de Eem. Je kon lopend naar het gebied dat nu het Verenigd Koninkrijk is. Dit uitgestrekte gebied wordt Doggerland genoemd. Tegenwoordig ligt Almere 4 meter onder zeeniveau.

Hoe gaat archeologisch onderzoek in z’n werk?

Illustratie Almere skyline
Jouw mening