Direct naar paginainhoud

Post 65 erfgoed

Almere is een jonge stad waarin altijd ruimte is geweest voor experimenten. Vanaf het ontstaan van de stad, nu ruim veertig jaar geleden, is er bijzondere aandacht geweest voor architectuur.

Almeers Post 65-erfgoed

Objecten, structuren en landschappen om ons heen vertellen verhalen over waar we vandaan komen: ze zijn de dragers van het verleden, de handvatten voor reflectie en een houvast voor de toekomst. Of zoals verwoord in Almere Principles: ze verbinden plaats en context. Cultureel erfgoed draagt bij aan de identiteit van een stad, haar inwoners én de ruimtelijke kwaliteit. Cultuur verrijkt, verbindt en versterkt Almere.

We kennen ze allemaal wel: die specifieke gebouwen die onze aandacht trekken en ons aan het denken zetten. Zulke iconische gebouwen kunnen inwoners helpen hun stad te zien als iets eigens en unieks. De verbindende kracht van het cultureel erfgoed is voor ons allemaal van grote waarde en verdient een plek te krijgen in het beleid van de stad. Het cultureel erfgoed geeft een kans en is van meerwaarde voor de stad en haar toekomstige ontwikkelingen. Want erfgoed maakt de stad rijker.

Of zoals Koning Willem-Alexander in 2018 in zijn troonrede zei:

“Erfgoed en cultuur laten ons zien waar we vandaan komen, houden ons een spiegel voor in het heden en zijn van grote betekenis voor de toekomst van ons land.”

Gemeentelijke monumenten

Gemeentelijke monumenten zijn monumenten van lokaal of regionaal belang. De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming. De wettelijke basis hiervan vormt de gemeentelijke Monumentenverordening, waarin alle regels omtrent de gemeentelijke monumenten zijn opgenomen.

Wil je inzicht in de onderzoeksrapporten van objecten, landschappen en structuren die zijn beoordeeld om al dan niet te worden aangewezen als gemeentelijk monument? De volgende onderzoeksrapporten zijn beschikbaar:

  • Bivakhuisje
  • De Beurs
  • De Roef
  • De Voetnoot
  • Goede Rede
  • Voormalig Politiebureau Almere Haven
  • Seintoren

Je kunt de rapporten opvragen. Stuur een e-mail naar erfgoed@almere.nl.

Wijkanalyses

Naast onderzoeken naar objecten, structuren en landschappen onderzoekt de gemeente ook Post 65-wijken door middel van cultuurhistorische analyses. In een analyse wordt een eerste inventarisatie gemaakt van wat de erfgoedwaarden in de wijk zijn. Deze waarden worden meegenomen bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen.

De volgende analyses zijn beschikbaar: 

  • Almere Haven Centrum 
  • Almere Stad Centrum

Je kunt de analyses opvragen. Stuur een e-mail naar erfgoed@almere.nl.

Luister naar de podcasts over Almere Haven en Almere Stad

In het kader van de Open Monumentendag ontwikkelden wij samen met de podcasthistorici His and HerStory twee afleveringen over de ontwikkeling van Almere Haven en Almere Stad. Met welkomstwoord van wethouder van cultuur Hilde van Garderen en interviews met verschillende Almeerders.

Beluister de podcasts thuis of tijdens een wandeling door een van deze stadsdelen:

Nota cultureel Erfgoed

Illustratie Almere skyline
Jouw mening