Direct naar paginainhoud

Koninklijke onderscheiding

Iemand kan kan een koninklijke onderscheiding, een lintje, verdienen voor persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Zoals vrijwilligerswerk, een betaalde hoofdfunctie of een combinatie daarvan.

Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Maar deze personen zouden we best eens in het zonnetje mogen zetten. Ken je zo iemand, en vind je dat die publieke erkenning verdient? De meest waardevolle waardering is het toekennen van een onderscheiding of ‘lintje’. Iedereen mag zo’n lintje aanvragen.

Wie verdient een lintje?

Persoonlijke, bijzondere verdiensten in het vrijwilligerswerk

Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid, kunnen een lintje verdienen. Denk daarbij onder meer aan de activiteitenbegeleider in het verzorgingshuis of de coach van de sportclub. Of aan de organisator van evenementen, de bezorger van de kerkkrant en iemand die jarenlang een bestuursfunctie vervult.

Persoonlijke, bijzondere verdiensten in de betaalde hoofdfunctie

Ook iemand die in zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden. Hij of zij moet dan ‘bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring’ hebben verricht. Daarvan is sprake als de prestaties aanzienlijk verder gaan dan wat normaal gesproken van iemand in zo’n functie wordt verwacht. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Bovendien moet onze samenleving baat hebben bij het verrichte werk. Het mag dus niet alleen van nut zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waar de kandidaat werkt.

Een lintje aanvragen

Dien een aanvraag voor een onderscheiding in bij de burgemeester van de gemeente waar de voor te dragen persoon woont. Houd rekening met de aanvraagtermijn van 6 maanden. Als je wilt dat de persoon tijdens de jaarlijkse lintjesregen rond Koningsdag in het zonnetje wordt gezet, zorg er dan voor dat de aanvraag vóór 14 juli bij de gemeente binnen is.

De makkelijkste manier om iemand voor te dragen is door het digitaal op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden te doen. Je voordracht komt dan vanzelf bij de gemeente terecht; een medewerker neemt dan contact met je op.

Hulp bij aanvragen

Heb je moeite met invullen, of heb je andere vragen over de aanvraagprocedure? Neem dan contact met ons op via externebetrekkingen@almere.nl of vraag via telefoonnummer 14 036 naar team Externe Betrekkingen.

Meer algemene informatie over Koninklijke onderscheidingen is te vinden op lintjes.nl

Illustratie Almere skyline
Jouw mening