Privacy statement

De gemeente Almere is de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. De gemeente Almere hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website.

De gemeente is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site, maar uw naam of dergelijke hoeven wij niet te weten, tenzij u gebruikmaakt van de online diensten via het Digitaal Loket. Informatie over bezoeken aan almere.nl (bijvoorbeeld IP-adressen) worden gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Almere gebruikt hierbij Google tracking, met geanonimiseerde IP-gegevens. De persoonsgegevens die u op verzoek verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw (aan)vraag of reactie dan wel voor het verstrekken van nadere informatie over en de verbetering van onze dienstverlening.

Klanttevredenheid

De gemeente Almere voert steekproefsgewijs klanttevredenheidsonderzoeken uit voor verbetering van de dienstverlening. Hiervoor bellen wij klanten die kortgeleden contact hebben gehad met de gemeente Almere. Voor de enquête geven wij het doel aan en vragen wij toestemming. Als de klant aangeeft niet meer gebeld te willen worden, dan nemen wij het telefoonnummer op in een eigen 'belmeniet'-register. Dit register wordt vóór elke enquête geraadpleegd en de nummers hierin worden niet gebeld. De telefoonnummers worden na drie maanden vernietigd.

Als u belt met de gemeente Almere kan het telefoongesprek worden opgenomen. Dit gebeurt voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden en vindt steekproefsgewijs plaats. De opnames worden na drie maanden automatisch vernietigd.

Wijzigingen

De gemeente behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

U kunt uw gegevens altijd opvragen, zonodig laten wijzigen, dan wel verwijderen. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente via 14 036.

Beveiliging

De gemeente maakt gebruik van beveiligingsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

Cookies

Zie deze pagina voor ons cookie-beleid

Wat vindt u van onze website?