Skip to content

Privacy statement

De gemeente Almere is de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. De gemeente Almere hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website. 

Website

De gemeente is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site, maar uw naam of dergelijke hoeven wij niet te weten, tenzij u gebruikmaakt van de online diensten via het Digitaal Loket. Informatie over bezoeken aan almere.nl (bijvoorbeeld IP-adressen) worden gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Almere gebruikt hierbij Google tracking, met geanonimiseerde IP-gegevens. De persoonsgegevens die u op verzoek verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw (aan)vraag of reactie dan wel voor het verstrekken van nadere informatie over en de verbetering van onze dienstverlening. 

Klanttevredenheid

De gemeente Almere voert steekproefsgewijs klanttevredenheidsonderzoeken uit voor verbetering van de dienstverlening. Hiervoor bellen wij ondermeer klanten die kortgeleden contact hebben gehad met de gemeente Almere. Voor deze enquête geven wij het doel aan en vragen wij toestemming. Als de klant aangeeft  niet meer gebeld te willen worden, nemen wij het telefoonnummer op in een eigen 'bel-me-niet' register. Dit register wordt vóór elke enquête geraadpleegd en de nummers hierin worden niet gebeld. De telefoonnummers worden na drie maanden vernietigd.

Telefonische dienstverlening

Als u belt met de gemeente Almere kan het telefoongesprek worden opgenomen. Dit gebeurt voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden en vindt steekproefsgewijs plaats steekproefsgewijs. Deze opnames worden na drie maanden automatisch vernietigd.

Om u efficiënt te woord te staan, maken wij gebruik van Computer Telefoon Integratie (CTI), waarbij telefoniegegevens aan het klantenbestand gekoppeld worden.

Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens voor dienstverleningsdoeleinden worden gebruikt, kunt u deze in MijnAlmere verwijderen.

Afvalkalender

Op de website van de gemeente staat de afvalkalender. Daarop kunt u zien wanneer welk soort afval bij u wordt opgehaald. Hiervoor kunt u uw postcode en huisnummer invullen. De gemeente gebruikt deze gegevens alleen om de afvalkalender te tonen en slechts voor de duur van het gebruik van de afvalkalender door u.

Wijzigingen

De gemeente behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. 

U kunt uw gegevens altijd opvragen, laten wijzigen of verwijderen. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente.

Beveiliging

De gemeente maakt gebruik van beveiligingsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

Cookies

Zie deze pagina voor ons cookie-beleid

Wat vindt u van onze website?