Skip to content

Dienstplan Stadsbeheer

Dienstplan Stadsbeheer

Ieder jaar maakt Stadsbeheer een dienstplan. Waar richten we ons op, wat speelt er in het komende jaar en wat is onze opgave? Graag presenteren we het dienstplan Stadsbeheer 2017:  

Dienstplan Stadsbeheer downloaden

Drie pijlers
Voor de politiek is 2017 een belangrijk jaar: in maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, dus dit wordt het laatste jaar om plannen en ambities te realiseren en om toezeggingen waar te maken die wethouders aan de gemeenteraad of aan de stad hebben gedaan.  Daarom heeft Stadsbeheer de bestuurlijke agenda als eerste en grootste pijler centraal gezet in het dienstplan 2017. Welke besluiten moeten nog genomen worden, wat moeten we dan voorbereiden, en welke evaluaties moeten gedaan zijn? Dat zijn maar liefst 31 verschillende onderwerpen.
Maar ook in onze eigen dienst willen en moeten we een aantal zaken verbeteren. Dat gaat bijvoorbeeld over een beter risicomanagement, de manier waarop we communiceren, het versterken van de dienstverlening bij de Meldingen Openbare Ruimte en het evalueren van de verbouwing en het verder aanpassen van de huisvesting van de dienst. Deze bedrijfsvoeringsonderwerpen staan als tweede pijler in het dienstplan. 
De derde pijler is het dienstplan zijn de bijdragen die we leveren aan de grote vraagstukken als de Floriade, Oosterwold, de Omgevingswet en het Stadscentrum. 

Dagelijks werk in de stad
Er staat ook veel níet in het dienstplan, en dat is al het dagelijks werk dat Stadsbeheer in de stad doet. En dat is veel, want Stadsbeheer gaat eigenlijk overal over: van de stoep tot verlichting tot parkeren tot de markt, evenementen, afval, gladheidsbestrijding, handhaven en het groen. Zeker niet minder belangrijk, maar dat gaat altijd door, ook zonder dienstplan!

Wat vindt u van onze website?