Goedhuurwoning

goedhuurwoning logo

Wat?

Gemeente Almere heeft in maart 2015 de uitvraag Goedhuurwoningen "in de markt gezet". De gemeente ging met deze uitvraag op zoek naar partijen die goedkope huurwoningen kunnen ontwikkelen, bouwen en exploiteren. De ambitie lag hoog, het ging om woningen met een kale huur van maximaal 550 euro per maand. Aanleiding voor deze uitvraag was het doorbreken van de trend van de steeds maar duurder wordende sociale huurwoningen in Almere en elders in Nederland. Echt goedkope woningen worden in Almere nauwelijks gebouwd terwijl er een dringende behoefte aan is.

Hoe?

De uitvraag werd in samenwerking met het Woningbouwatelier uitgevoerd. Het Woningbouwatelier is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Almere, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Rijksvastgoedbedrijf. Doel is om met behulp van innovatieve ideeën en experimenten op het gebied van wonen de dynamiek op de woningmarkt weer aan te jagen. Wat bood Almere? Almere stelde meerdere locaties ter beschikking. Daarnaast hanteerde de gemeente lage (standaard) grondprijzen. De geselecteerde partijen kwamen verder in aanmerking voor een stimuleringssubsidie van 1.500 euro per woning.

Opbrengst?

In totaal heeft de gemeente 20 inzendingen ontvangen op deze uitvraag. Hieruit zijn vijf partijen geselecteerd die hun (eerste ronde) inzending mochten uitwerken in de tweede ronde. Dit heeft (in maart 2016) geresulteerd in de selectie van twee ontwerpen, voor in totaal 96 woningen.

Geselecteerde plannen

Think Wonen - Van der Horst

think woning

Het plan van Think Wonen - Van der Horst voor de locatie Nobelhorst bestaat uit 36 nul op de meter (NOM) grondgebonden woningen met een oppervlakte van 80 m2 BVO. De huur van deze woningen ligt op €550 per maand. Volgens het beoordelingsrapport is het een goed plan. De partij biedt een goede woning voor een redelijke prijs. Duurzaamheid neemt een belangrijke plek in bij deze inzender. De woning is o.a. voorzien van PV-panelen en een warm water terugwinsysteem (voor het tapwater).  

Trebbe - De Alliantie

trebbe

Het plan van Trebbe - De Alliantie (voor de locatie Poort Oost) bestaat uit 60 energieneutrale woningen (woningen in rijen), deels eenlaags met een kap, deels tweelaags met een kap. De woningen hebben een oppervlakte tussen de 80 en 110 m2 GBO, met een huur van € 550. Veel woning voor een redelijke prijs, aldus het beoordelingsrapport. 

Conclusie

De woningen in beide plannen hebben een kale huur van €550 per maand. Als een huishouden in aanmerking komt voor de maximale huurtoeslag dan komt de netto kale huur van deze woningen uit op circa €280 per maand. Door het pakket aan duurzaamheidsmaatregelen in de woningen, blijven de kosten voor energie laag. De bewoners van de Think-woning betalen een Energie Prestatie Vergoeding (EPV) van circa €65 per maand (twee persoonshuishouden). Totale woonlasten voor een huishouden met een laag inkomen liggen dus onder de € 350. 

Meer informatie

Zie voor alle informatie het uitvraagdocument. Informatie over het Woningbouwatelier is te vinden op www.woningbouwatelier.nl

Wat vindt u van onze website?