PFAS

PFAS is de verzamelnaam van een grote groep fluorhoudende chemische stoffen. De afkorting PFAS betekent Poly- en perFluorAlkylStoffen. Deze stoffen worden al jaren gebruikt in de industrie en in producten. GenX, PFOA en PFOS zijn de bekendste voorbeelden van door de mens gemaakte PFAS-stoffen. Ze stoten water en vuil af en worden gebruikt in veel producten, zoals pannen, kleding, verf en brandblusschuim. PFAS is nauwelijks afbreekbaar en kan zich verspreiden in het milieu. Dit leidt steeds meer tot problemen bij het verplaatsen van grond. 

Verplaatsen grond binnen Almere

De nieuwe bodemkwaliteitskaart is uitgekomen. Dit geldt als bewijs bij het verplaatsen van vrijkomende grond in Almere. Het is daarom niet meer nodig om grond altijd vooraf te onderzoeken. Grond dat uit Almere komt en in Almere blijft, mag in Almere gebruikt en verplaatst worden. Hiermee is de situatie in Almere weer zoals deze altijd al was. De bodemkwaliteit kan op een specifieke locatie afwijken door activiteiten die in het verleden op dat stuk grond waren, zoals bijvoorbeeld een plek waar een tankstation heeft gestaan. Als dat het geval is moet er wel bodemonderzoek worden gedaan.

Download de nieuwe bodemkwaliteitskaart (in .pdf)

PFAS-norm

Sinds oktober geldt er een scherpe norm voor PFAS, een verzamelnaam voor chemische stoffen die schadelijk en vervuilend zijn. Daardoor kregen bouwbedrijven, baggeraars en grondverzetsbedrijven er last van en kwamen veel projecten stil te liggen. De minister van Milieu en Wonen heeft daarom op 1 december 2019 een aangepast tijdelijk handelingskader met een ruimere norm voor PFAS bekendgemaakt.  De norm gaat van 0,1 naar 0,8 microgram per kilo grond. Op 17 december 2019 heeft de gemeente naar aanleiding daarvan de bodemkwaliteitskaart met daarin de normen voor PFAS vastgesteld.

PFAS en Almere

Het aangepaste tijdelijk handelingskader betekent dat er meer ruimte is ontstaan voor het verplaatsen van grond zonder dat de gezondheid of het milieu in gevaar komt. Het aanpassen van de bodemkwaliteitskaart is gebeurd op basis van metingen in alle gemeenten in Flevoland. Daarmee zijn de achtergrondwaarden voor PFAS in de bodem van Flevoland bepaald. Uit de metingen is gebleken dat de waarden van PFAS in de bodem in Almere lager liggen dan de norm die door de minister op 1 december 2019 is bekendgemaakt.

Meer informatie

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek voert voor de gemeente Almere de bodemtaken uit. Voor meer informatie over bodemonderzoek of grondverzet in Almere kunt u contact opnemen via het contactformulier van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek of belt u met 088-6333000.