Direct naar paginainhoud

Koningsdag

Het Koningsdagfeest in Almere begint op woensdagmiddag 26 april en gaat door tot en met donderdagmiddag 27 april. Op veel plekken zijn er vrijmarkten en muzikale activiteiten. Kom met het openbaar vervoer en de fiets en hou je aan de spelregels, dan is het een feest voor iedereen.

Spelregels Koningsdag

Houd rekening met de winkeliers en passerend publiek; plekken afbakenen met tape of verf is niet toegestaan. Je mag voor een winkel staan als die niet open is tijdens Koningsdag. Winkels die wél open zijn, zijn te herkennen aan de posters. Hier moet je de deur vrij te houden. In Almere Centrum worden de gebieden waar de vrijmarkt is eveneens met borden aangegeven. Voor vrijmarkten gelden wel een aantal spelregels.

Met de bus of fiets op Koningsdag

Vanwege de verwachte drukte raden wij je aan met het openbaar vervoer of op de fiets te komen. Met de bus kom je gemakkelijk van en naar Almere Stad en van daaruit ook naar Almere Haven, Buiten of Poort.

Kom je op de fiets, dan kan je die parkeren in de overdekte fietsenstallingen op loopafstand van de vrijmarkt. De fietsenstallingen Hospitaaldreef en Stadhuispromenade in Almere Stad zijn alleen te gebruiken met een QR-code of fietspas. De stalling Schrijverstraat is buiten openingstijden alleen toegankelijk met een QR-code of fietspas. De QR-code is gratis, de fietspas kost € 5,00, Vraag ze allebei op tijd aan bij Parkeerservice.

Parkeren

Kom je toch met de auto, dan kun je tegen parkeertarief gebruikmaken van alle parkeergarages en –terreinen in de centra van Almere. Houd er rekening mee dat auto’s die geparkeerd staan in de vrijmarktzones en de toegangswegen daarnaartoe worden weggesleept. In Almere Buiten is er een stop- en parkeerverbod op de Evenaar.
Op Koningsdag is de Regisseurgarage in Almere Stad gesloten vanwege werkzaamheden.

Toiletten

Je kunt gebruikmaken van de openbare toiletten in de Flevogarage en de Schippergarage en de toiletten bij de fietsenstallingen aan de Schrijverstraat, Brouwerstraat, Stadhuispromenade, Hospitaaldreef en Esplanade. Speciaal voor Koningsnacht en -dag plaatsen we extra toiletunits in het vrijmarktgebied in Centrum en Buiten.

Vrijmarkten

Iedereen mag spullen verkopen op de vrijmarkten in een aantal straten en pleinen in de centra van Almere Stad, Haven, Buiten en Poort. De vrijmarkt begint in Almere Stad, Haven en Buiten op woensdagmiddag 26 april om 17.00 uur en duurt tot donderdag 27 april 17.00 uur. In het Lumièrepark in Stad en het Cascadepark bij Het Klokhuis in Poort is de vrijmarkt op Koningsdag. 

Zie hieronder de gebieden met de vrijmarkten:

Spelregels vrijmarkt

Koningsdag is een feest voor iedereen. Om dat zo te houden, is er een aantal spelregels voor de activiteiten tijdens Koningsnacht en Koningsdag. Die gelden voor heel Almere.

Vrijmarkten

In de centra van Almere Stad, Almere Haven, Almere Buiten, in het Cascadepark bij Het Klokhuis in Almere Poort en in het Lumièrepark in Almere Stad worden vrijmarkten gehouden. Het is uitsluitend toegestaan vrijmarkt te houden in de aangewezen gebieden.

De vrijmarkten in de centra van Almere Buiten, Almere Haven en Almere Stad start op dinsdagmiddag 26 april, de dag voor Koningsdag, om 17.00 uur en duurt tot donderdag 27 april 17.00 uur. In het Lumièrepark in Stad en het Cascadepark in Poort is de vrijmarkt op Koningsdag. Op de vrijmarkten mag je uitsluitend gebruikte goederen verkopen. Je mag geen plekken afbakenen of reserveren met krijt, verf of tape of het plaatsen van (party)tenten.

Muziek

Versterkte muziek maken mag alleen op Grote Markt, Belfort, Stadhuisplein en Esplanade. Het mag niet harder zijn dan 70 decibel. In het vrijmarktgebied is het toegestaan om alleen onversterkt muziek te maken. ’s Nachts tussen 0.00 en 7.00 uur mag je geen muziek of lawaai maken.

Commerciële markt

Verkoop van nieuwe producten of door commerciële handelaren mag alleen op de Oranjemarkt op het Stadhuisplein in Almere Stad Centrum. Je kunt je hiervoor nu niet meer inschrijven. Elders in Almere is commerciële markt niet toegestaan.

Verkoop voedsel

Vanwege voedselveiligheid mogen particulieren geen (zelfgemaakt) eten en drinken verkopen. Winkeliers mogen eten en drinken vlak voor hun zaak verkopen, als zij deze producten normaal ook verkopen.

Verkoop alcohol

Alleen horecaondernemers mogen alcoholhoudende dranken verkopen. En dan alleen in hun eigen zaak en op hun eigen terras. In vrijmarktgebieden is het verkopen en schenken van alcoholhoudende dranken verboden.

Alcohol drinken

Je mag op straat geen alcohol drinken. Dit mag alleen op de Grote Markt op de evenementenlocatie. Dit gebied is met borden aangegeven.

Gasflessen

Op de vrijmarkt is gebruik en verkoop van gasflessen verboden.

Verkeer en parkeren

Op Koningsdag kun je parkeren in alle parkeergarages en –terreinen in de centra van Almere voor het parkeertarief. Houd er rekening mee dat auto’s die geparkeerd staan in de vrijmarktzones en de toegangswegen daarnaartoe worden weggesleept. In Almere Buiten is er een stop- en parkeerverbod op de Evenaar. Je kunt de stadscentra goed bereiken met het openbaar vervoer. Kom je op de fiets, dan kun je de fiets parkeren in de overdekte fietsenstallingen op loopafstand van de vrijmarkt.

Dieren

Het is niet toegestaan om (huis)dieren te verhandelen of in te zetten op de vrijmarkten.

Schoonmaak en containers

De medewerkers van de gemeente doen er alles aan om de straten en pleinen na Koningsnacht en -dag zo snel mogelijk schoon te maken. Help je hen daarbij? 
Heb je niet alle spullen verkocht? Neem dan jouw spullen weer mee naar huis. Doneer ze aan een van de kringloopwinkels of breng ze naar het recyclingperron. Lege verpakkingen en ander afval kun je kwijt in de containers bij de vrijmarkten.

Programma

Meer informatie over het programma staat op de website koningsdaginalmere.nl of op Facebook.

Handhaving

Tijdens Koningsnacht en Koningsdag zijn er extra politieagenten en toezichthouders aanwezig. Zij treden op tegen mensen die zich niet houden aan de spelregels of hun aanwijzingen niet opvolgen. 
Ze treden onmiddellijk handhavend op tegen personen die: 

  • zich niet houden aan de spelregels,
  • niet over de benodigde vergunningen of ontheffingen beschikken, 
  • niet bereid zijn de aanwijzingen van politie of handhavers openbare ruimte of toezichthouders van de gemeente op te volgen.

In beslag genomen goederen

Als goederen in beslag zijn genomen van - zolang het geen gevaarlijke stoffen zijn en/of geen bederfelijke spullen zijn, kun je de goederen tot 13 weken na de in beslagname met de beschikking en het bewijs van betaling afhalen bij de afdeling Stadsreiniging aan Steiger 221 in Almere Haven.

Wegsleepregeling

Volgens de Wegsleepverordening slepen we een voertuig weg dat fout geparkeerd staat en zeer hinderlijk in de weg staat en/of de veiligheid op de weg of de vrijheid van het verkeer direct in gevaar brengt. De politie of een handhaver van de gemeente geeft opdracht voor het wegslepen.

Weekmarkt

Op woensdag 26 april is er gewoon markt op het Stadhuisplein.

Inhaaldagen afvalbakken

Op Koningsdag, donderdag 27 april, legen we geen afvalcontainers. In plaats daarvan komen we op zaterdag 29 april de containers legen. Dit doen we tot 20.30 uur. Laat jouw bak dus tot deze tijd op de opstelplaats staan.

Openingstijden

Op Koningsdag is de gemeente gesloten. Het stadhuis, de recyclingperrons en het Upcyclecentrum zijn deze dag dicht. Ook het telefoonnummer 14 036 is niet bereikbaar.

Een mooie Koningsdag gewenst voor iedereen!

Illustratie Almere skyline
Jouw reactie