Vier deelgebieden

Stadstuinen Poort Oost bevindt zich aan de westkant van Almere, tussen de A6 en het reeds bebouwde en bewoonde westelijke deel van Almere Poort. Hier is ruimte voor ongeveer 4000 woningen en vestigingsmogelijkheden voor bedrijven. In vier woonkwartieren zal Stadstuinen tot bloei komen.

Lage Kant is een bedrijventerrein.

Circa 950 woningen bestaande uit 15% eengezinswoningen en 85% appartementen, gelegen tussen spoor en Elementendreef ter hoogte van het station Almere Poort. In Olympiakwartier Oost ontwikkelen wij een groene stedelijke woonbuurt waarbij de openbare ruimte een belangrijke rol speelt in de sfeer van de wijk. Hier tref je de voorzieningen als het Topsportcentrum en het zwembad. Voor onderwijs vind je hier het MBO College Poort van het ROC en Scholengemeenschap Het Baken. Ook is Wereldrestaurant Atlantis hier gevestigd. Naast station Poort tref je een tijdelijke Park & Ride.

Circa 550 woningen (70 % eengezinswoningen, 30% appartementen/hoogbouw in verdeling huur, koop/nieuwbouw, zelfbouw), tussen Duin en het spoor. In samenwerking met marktpartijen die al afspraken met de gemeente hebben (zoals project Goedhuurwoningen). Inmiddels wordt hier volop gebouwd.

Circa 1.050 woningen (85% eengezinswoningen, 15% appartementen/hoogbouw) en bestaande en nieuwe maatschappelijke voorzieningen. In dit gebied wordt het 2e deel van Europakwartier Oost ontwikkeld. Europakwartier Oost 2 ligt in een prachtige omgeving met aan de ene zijde een ecologische zone en aan de andere zijde een uitloper van het Cascadepark. Deze gebiedskwaliteiten worden gebruikt om het gebied klimaatadaptief en biodivers in te richten. Op dit moment wordt gewerkt aan het stedenbouwkundig plan.

Circa 1100 woningen (85% eengezinswoningen, 15% appartementen/hoogbouw). In dit gebied wordt het 2e deel van Europakwartier Oost ontwikkeld. Europakwartier Oost 2 ligt in een prachtige omgeving met aan de ene zijde een ecologische zone en aan de andere zijde een deel van het Cascadepark. Het is nadrukkelijk de wens om deze groene en waterrijke omgeving te benutten om de biodiversiteit in dit gebied te verrijken, klimaatadaptatie toe te passen en dit te gebruiken als kwaliteit van de toekomstige woonwijk. In het 1e kwartaal van 2021 is begonnen met het maken van een stedenbouwkundig plan.