Direct naar paginainhoud

Burgerparticipatie

De rol van inwoners verandert: ze willen en kunnen steeds meer meedenken, meebeslissen en mee-uitvoeren met de lokale overheid en de politie. Dit leidt tot meer burgerparticipatie op veiligheidsgebied, in de vorm van bijvoorbeeld buurtpreventie, toezicht, meedoen aan zoekacties naar slachtoffers en het digitaal opsporen van criminaliteit. Ook in Almere zien wij dat bewoners een steeds grotere rol spelen in het veiligheidsdomein. Zij zijn een belangrijke partner van gemeente en de politie.

Het aantal deelnemers aan buurtpreventieteams, buurtappgroepen, het Waaks-project en Burgernet is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Bewoners kiezen zelf welke vorm van participatie het beste bij hen past.

Heb je nog vragen? Mail dan naar waaks@almere.nl.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening