Direct naar paginainhoud

Buurtpreventie

Een buurtpreventieteam is een groep vrijwilligers die samen met de politie en de gemeente ervoor zorgt dat bepaalde vormen van criminaliteit zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde worden aangepakt in de wijk. Dit kan door extra op te letten en meer betrokken te zijn bij de eigen straat, buurt of flat.

Het buurtpreventieteam is alert op ongewone activiteiten en geeft dit door aan gemeente en/of politie. Dit zijn meldingen over bijvoorbeeld: 

 • kapotte verlichting,
 • losliggende stoeptegels en gaten in de weg,
 • gevaarlijke begroeiing,
 • overlast en verdachte situaties.

Bestaande buurtpreventieteams in Almere

Buurtpreventieteams worden altijd opgezet vanuit het eigen initiatief van buurtbewoners. De gemeente ondersteunt deze initiatieven. In deze wijken is er al een buurtpreventieteam:

Zelf een buurtpreventieteam starten?

Is er nog geen buurtpreventieteam in jouw wijk, maar wil je er samen met jouw buurtbewoners een starten? Neem dan contact op met de veiligheidsmanager van jouw wijk. Die help je graag verder.

Toolkit buurtpreventieteams

Wat kun je als buurtpreventieteam verwachten van politie en gemeente? En wat wordt van jou verwacht?

Opstartfase/werving

 • De Veiligheidsmanager van de gemeente is het eerste aanspreekpunt voor bewoners die vragen hebben over het opstarten van een buurtpreventieteam. Contactgegevens van de veiligheidsmanagers;
 • Als een bewoner een buurtpreventieteam wil opstarten, volgt een kennismakingsgesprek met de veiligheidsmanager;
 • Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het werven van leden, de vorming van het team en het aanwijzen van een coördinator;
 • De initiatiefnemer/coördinator van het team vraagt een Verklaring Omtrent gedrag (VOG) aan, de veiligheidsmanager coördineert de aanvraag en de kosten worden betaald door de gemeente;
 • Voor de werving van leden stelt de gemeente standaard flyers beschikbaar. De veiligheidsmanager kan jou adviseren over verschillende wervingsmethoden.

Startbijeenkomst/kick off

 • Zodra er meerdere bewoners een team willen opstarten, organiseert de initiatiefnemer samen met de gemeente en de politie een startbijeenkomst waar alle informatie wordt toegelicht;
 • Als de bewoners besluiten een team op te richten en een coördinator is aangewezen, worden de VOG’s aangevraagd. De veiligheidsmanager coördineert de aanvraag. De gemeente betaalt de kosten. Bewoners krijgen de VOG thuisgestuurd (binnen 6-8 weken) en overleggen deze aan de gemeente;
 • Tijdens de startbijeenkomst is ook de opbouwwerker van de Schoor aanwezig, die de teams begeleid zodra deze op straat lopen;
 • Na de bijeenkomst ontvangen de teamleden de benodigde faciliteiten (zie hieronder).

De gemeente stelt de volgende faciliteiten beschikbaar:

 • Flyers voor de werving;
 • Gele hesjes;
 • Zaklantaarns;
 • Notitieblokjes ‘attentie buurtpreventie’ met preventietips voor bewoners;
 • Kosten voor de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
 • Borden ‘attentie buurtpreventie’/‘let op deze buurt is alert’ bij de invalswegen van de wijk. De borden worden in overleg met de veiligheidsmanager geplaatst;
 • Jaarlijks een werkbudget van 500 euro, aan te vragen bij gebiedssecretaris van de gemeente via wijkbudgetten;
 • Buurtpreventieteamleden zijn allen automatisch verzekerd.

Training en contact gemeente en politie

Zodra het team gevormd is:

 • Loopt de wijkagent een avond met hen mee en maakt afspraken over de bereikbaarheid van de politie;
 • Deelt de politie maandelijks informatie die relevant is voor het buurtpreventieteam;
 • Vindt naar behoefte en op initiatief van de coördinator van het team overleg plaats met veiligheidsmanager, wijkagent en De Schoor. Wordt de begeleiding verzorgd door een opbouwwerker van Stichting de Schoor. Dit is het eerste aanspreekpunt voor de team coördinatoren;
 • Krijgen teams een workshop ‘herkennen van verdachte situaties en signalementen onthouden’ aangeboden door gemeente en politie;
 • Organiseert De Schoor minimaal 2x per jaar een coördinatoren overleg;
 • Is voor de coördinatoren, naar behoefte, jaarlijks een training van de VMCA beschikbaar.

Bevoegdheden/gedragsregels

 • Leden van een buurtpreventieteam hebben dezelfde bevoegdheden als ieder ander burger. Buurtpreventieteams stralen dit ook uit, in houding, kleding en gedrag;
 • Eigen veiligheid staat altijd voorop. Bij overlast:-, of verdachte situaties wordt de politie gebeld;
 • Buurtpreventieteams houden toezicht vanaf de openbare weg en houden rekening met de privacy van bewoners;
 • Buurtpreventieteams melden klachten in de openbare ruimte via meldingen.almere.nl.
Illustratie Almere skyline
Jouw mening