Direct naar paginainhoud

Ondersteunende informatie voor Oekraïense vluchtelingen

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Particuliere opvang (POO)

Als Oekraïense vluchteling kun je worden opgevangen door particulieren, zoals vrienden en familie, of via Takecarebnb. Deze particuliere opvang wordt POO genoemd.

Gemeentelijke opvang (GOO)

Als je geen slaapplek bij vrienden of familie hebt, dan zorgt de Nederlandse overheid dat je wordt opgevangen. De eerste gemeentelijke opvanglocaties voor Oekraïners (GOO) in Almere zijn inmiddels geopend. Er zijn twee soorten gemeentelijke opvanglocaties (GOO) die centraal worden gecoördineerd:
a. Hotels: Je krijgt dan een bed, (medische) verzorging en (eenvoudige) maaltijden.
b. Overige opvanglocaties: Je krijgt dan een bed & enige (medische) verzorging.

Via de landelijke coördinatie wordt er een plaats voor je gereserveerd op een gemeentelijke locatie waar nog plaats is. Ben je al in Almere? Mail dan naar info@almere.nl (onder vermelding van Oekraïne) en dan word je doorverwezen.

Verschil POO en GOO

Het verschil tussen POO en GOO is van belang voor het inschrijvingsproces in de gemeente, de toekenning van leefgeld en de organisatie van (eventuele) ondersteuning.

Informatie over zorg in Almere

Heb je een medische vraag of gezondheidsklachten? Dan kun je elke woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur terecht op het medisch spreekuur in Gezondheidscentrum De Driehoek, Allendestraat 42, 1314 SE Almere. Een verpleegkundige en een medisch assistent helpen je. Een tolk is hierbij aanwezig. Zij kunnen ook regelen, dat je wordt ingeschreven bij een huisartsenpraktijk in Almere. 

Huisartsenpraktijk

In Nederland moet je met gezondheidsklachten altijd eerst naar de huisarts. Alleen de huisarts kan je doorverwijzen naar het ziekenhuis. Elke inwoner van Nederland is ingeschreven bij een huisartsenpraktijk, en dat geldt ook voor jou. Je hoeft niet te betalen voor de huisarts. Je gaat naar de huisartsenpraktijk uitsluitend op afspraak. Je belt eerst het telefoonnummer, vervolgens vraagt de doktersassistent welke gezondheidsklachten je hebt. Daarna krijg je een afspraak, meestal een paar dagen later. Alleen bij spoed kun je dezelfde dag terecht. Neem altijd je ID mee naar de huisarts of apotheek. Spreek je geen Engels of Nederlands, probeer dan een tolk te regelen. 

Medicijnen

In Nederland heb je voor de meeste medicijnen een recept nodig van de huisarts. De huisarts schrijft alleen een recept voor medicijnen uit, als het echt nodig is. Teveel gebruik van medicijnen kan bijwerkingen geven. Als je te snel begint met antibiotica, kunnen bacteriën daar ongevoelig (resistent) voor worden. Met het recept van de huisarts ga je naar de apotheek om de medicijnen op te halen. Dit kan in hetzelfde gezondheidscentrum  als je huisarts. Je geneesmiddelen op recept zijn meestal gratis. 
Op Apotheek.nl is de belangrijkste informatie van een aantal veelgebruikte medicijnen en zelfzorgmiddelen vertaald naar het Oekraïens.

Spoedpost Almere (Eerste hulp)

In de avond (vanaf 17:00 uur), nacht (tot 8:00 uur in de ochtend), op zaterdag en zondag en op officiële feestdagen, kun je alleen bij spoed terecht op de Spoedpost. Je moet altijd eerst bellen voor een afspraak. De doktersassistent van de Spoedpost stelt je aan de telefoon vragen over je gezondheidsklachten. Je kunt telefonisch een advies krijgen of een afspraak op de Spoedpost op een bepaald tijdstip op dezelfde dag of avond. 
Tip: vraag voor het telefoongesprek iemand die Engels of Nederlands spreekt en die bij je aanwezig is.

Telefoonnummer (altijd eerst bellen!) : 0900 - 203 0203 of 036 – 54 54 380 
Adres: Hospitaalweg 1, 1315 RA Almere (Flevoziekenhuis, ingang aan de zijkant van het gebouw)
Na een bezoek aan de Spoedpost Almere kun je voor je geneesmiddelen terecht in apotheek de Brug in de hal van het Flevoziekenhuis. 

Levensbedreigende spoed (ambulance)

Voor levensbedreigende spoedgevallen bel je met de alarmcentrale via 112. Geef de persoonsgegevens door en vertel wat er aan de hand is. Geef duidelijk door op welk adres je verblijft en zorg dat iemand de ambulance opvangt bij de ingang.

Flevoziekenhuis

Ook hier geldt: alleen op afspraak. Je kunt niet zelf besluiten om naar het ziekenhuis te gaan. Je gaat eerst naar de huisarts en de huisarts geeft je zo nodig een verwijsbrief. Als je zonder verwijsbrief voor een eerste bezoek een afspraak wil maken in het ziekenhuis, sturen zij je terug naar de huisarts. Almere heeft één ziekenhuis, het Flevoziekenhuis. Was je in Oekraïne onder behandeling van een specialist? Dan kan je huisarts zorgen dat je behandeling wordt voortgezet in de huisartsenpraktijk of in het Flevoziekenhuis. 

Tandheelkunde

Voor acute tandzorg (pijn) wendt je contactpersoon zich direct tot: De Mondzorgpoli Almere. Deze is 24 uur 7 dagen per week  bereikbaar via  088 2632727 (0031 88 2632727).
De Mondpoli regelt een spoedafspraak en belt deze aan je terug. Zelf regel je vervoer en indien nodig een tolk. 

Verloskunde

Ben je zwanger? Maak dan een afspraak bij een van de verloskundigenpraktijken. Een verloskundige staat je bij tijdens je zwangerschap en bevalling en wordt volledig vergoed. Voor een overzicht van de contactgegevens van de verloskundigen, zie Baby op komst.

Meer informatie op internet

Meer algemene informatie vind je op: www.refugeehelp.nl

Antibiotica

Waarom krijg ik geen antibiotica als ik erom vraag? Antibiotica kunnen in Oekraïne zonder recept bij een apotheek worden opgehaald. Dat ligt in Nederland anders. In Nederland wordt dit voorgeschreven door de huisarts. Het is niet vrij verkrijgbaar. Antibiotica wordt alleen voorgeschreven bij zware infecties met bacteriën (niet bij virussen omdat dit niet helpt). In Nederland zijn we terughoudend met het voorschrijven van antibiotica in verband met het mogelijk optreden van resistentie van de bacteriën en bijverschijnselen als jeuk en allergie van de huid. Denk je antibiotica nodig te hebben, maak dan een afspraak met de huisarts. De huisarts zal dan beoordelen of dit inderdaad noodzakelijk is

Op de website van Pharos staat meer informatie over gezondheid en migranten in meerdere talen. 

Acute nood tandzorg

Het proces rond acute nood tandzorg voor jeugd en volwassenen:

1. Voor acute tandzorg neemt de opvanglocatie (locatiemanager, Rode kruis, gastvrouw of gastheer op de opvanglocatie) contact op met De Mondzorgpoli Almere. Deze poli is 7 dagen per week, 24 uur per dag  bereikbaar via  088 263 27 27. De contactpersoon geeft aan:

 • Naam en telefoon nummer contactpersoon
 • Opvang Locatie en plaatsnaam Almere (zij werken voor meerdere gemeenten)
 • Beschikbare persoonlijke gegevens van de patiënt

2. De Mondpoli regelt een spoed afspraak en communiceert deze terug naar de contactpersoon.

3. De contactpersoon informeert de patiënt en regelt vervoer en indien nodig een tolk.

4. De contactpersoon geeft de patiënt een brief mee waarin wordt vermeld dat de patiënt valt onder de regeling tandzorg Oekraïners Almere.

Waterpokkenbesmetting

Waterpokken is een kinderziekte met over het hele lichaam vlekjes, blaasjes en korstjes, vaak ook in de mond, in het haar en op de oogleden. De huiduitslag jeukt. De blaasjes verdrogen tot korstjes. De korstjes zijn na 10 dagen verdwenen.

Hoe krijgt mijn kind waterpokken?

 • Waterpokken wordt door een virus veroorzaakt. Waterpokken is heel besmettelijk: iemand met waterpokken kan het virus gemakkelijk aan je kind of jou doorgeven.
 • Na besmetting duurt het maximaal 3 weken voordat de vlekjes ontstaan.
 • De ziekte is besmettelijk voor anderen vanaf 2 dagen voordat de vlekjes zichtbaar worden, totdat de blaasjes zijn ingedroogd. Dit duurt ongeveer 10 dagen.

Adviezen bij een kind met waterpokken?

Houd de nagels van je kind schoon en kort. En zorg dat je kind zich niet krabt. Door krabben wordt de jeuk erger en kunnen infecties en kleine littekens ontstaan. Als je kind zich goed voelt mag het naar school of naar het kinderdagverblijf.

Medicijnen bij waterpokken bij kinderen

Er zijn geen medicijnen die helpen tegen waterpokken. Ook geen medicijnen waar het sneller van overgaat. Wel kun je op de vlekjes (niet op wondjes): een koelende vloeistof (lotio alba, dat is een zink-lotion) of koelende mentholgel of carbomeerwatergel op de vlekjes aanbrengen. Daardoor vermindert de jeuk en drogen de blaasjes sneller in. Zink-lotion en mentholgel koop je bij de drogist of apotheek. carbomeerwatergel bij de apotheek. Een recept is niet nodig. Let op: mentholgel mag je niet bij kinderen jonger dan 2 jaar smeren. Als zij dit inademen kan het gevaarlijk zijn.

Bel wel direct je huisarts of huisartsenpost als je ook 1 of meer van deze punten herkent:

 • Je kind is jonger dan 3 maanden (je kind kan dan ernstig ziek worden).
 • Er komen grote rode of paarse plekken om de blaasjes of korstjes heen.
 • Je merkt dat je kind steeds zieker wordt, bijvoorbeeld als je kind:
  • niet of te weinig drinkt
  • steeds overgeeft
  • suf wordt
  • benauwd wordt of heel snel gaat ademen
  • blijft huilen of gaat kreunen
  • een grauwe huidskleur krijgt
  • of na een paar koortsvrije dagen opnieuw koorts krijgt

Ik heb geen waterpokken gehad

Heb je geen waterpokken gehad en ben je niet ingeënt tegen waterpokken? Dan loopt je risico om waterpokken te krijgen als je contact hebt met iemand met waterpokken of gordelroos.

Wanneer je zwanger bent kan waterpokken ernstig verlopen. De kans dat je een longontsteking krijgt door waterpokken is bijvoorbeeld groter. Ook is er een heel kleine kans dat je kind aangeboren afwijkingen door waterpokken krijgt: een beschadiging van de huid, oogafwijkingen, te kleine armen en benen en beschadiging van hersenen en ruggenmerg.

Baby op komst

Tijdens je zwangerschap ga je naar een verloskundige. Een verloskundige staat je bij tijdens jouw zwangerschap en de bevalling.

Zwangerschap en geboortezorg vallen onder de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden (basisverzekering). In Almere kun je je  bij de onderstaande organisaties aanmelden. Advies is bij je aanmelding te vragen of deze organisatie een contract heeft bij de zorgverzekeraar. Als dat zo is, vergoedt de basisverzekering de verloskundige zorg rond jouw zwangerschap.

Verloskundigen in Almere

Praktijken die onderdeel uitmaken van het Verloskundig Samenwerkingsverband Preall:

 • Zorggroep Almere
  Website: Verloskundigen Zorggroep Almere
  Telefoon: Het telefonische spreekuur voor niet-spoedeisende vragen en voor het maken van afspraken. Je belt naar 06  82 584 387. Iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
 • De Eerste Stap
  Website: Verloskunde De Eerste Stap
  Telefoon: Het telefonische spreekuur is op maandag, woensdag en vrijdag 09:00 – 12:00 uur. Je belt naar: 036 54 002 66.
 • Het geboorte atelier
  Website: Verloskunde geboorte atelier
  Telefoon: Je belt naar 036 76 012 77

Overige praktijken:

In noodgevallen
Bij noodsituaties rond jouw zwangerschap kun je contact opnemen met het spoednummer van de verloskunde van Zorggroep Almere. Je belt naar 06 51 911 965.

Onderwijs

Onderwijs Oekraïense kinderen in Almere tot 18 jaar

Volgens de Rijksoverheid hebben kinderen van 4 tot 18 in Nederland recht op onderwijs. Voorwaarde is wel dat de Oekraïense kinderen zijn ingeschreven in de BRP (Basisregistratie Personen) bij hun gemeente. Meer informatie en het onderwijssysteem in Nederland vind je op Refugeehelp.com.

2- tot 4-jarigen kunnen op basis van een indicatie van JGZ maximaal 16 uur per week gebruikmaken van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) bij een van de door de gemeente. Het VVE-aanbod is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van het kind. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod: taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Meer informatie over de voorscholen in Almere is te vinden op voorschool.almere.nl.

Het onderwijs voor Oekraïense vluchtelingen wordt georganiseerd vanuit het Taalcentrum Almere. Die heeft kennis en expertise over nieuwkomersonderwijs. Het onderwijs bestaat naast Nederlandse taalles ook uit vaklessen zoals rekenen en sport, spel en culturele activiteiten. Waar mogelijk worden ook docenten uit Oekraïne ingezet. Naast het recht op onderwijs is er keuzevrijheid van onderwijs. Dit betekent dat ouders er ook voor kunnen kiezen hun kind aan te melden bij een reguliere basisschool of een school voor speciaal (basis) onderwijs.

Hoe meld je je kind aan voor onderwijs?

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kunnen worden aangemeld bij het Taalcentrum Almere. Dat kan door het aanmeldformulier in te vullen. Het Taalcentrum Almere verzorgt het basisonderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar én het voorgezet onderwijs voor kinderen van 12 tot 18 jaar.  

Contact en informatie Taalcentrum Almere

Telefoon: 036 767 05 20
Mail: info@taalcentrumalmere.nl
Website: www.taalcentrumalmere.nl

Kun je een bijdrage leveren aan het onderwijs?

Kun je zelf iets betekenen voor het onderwijs. Bijvoorbeeld omdat je een Oekraïense lesbevoegdheid hebt. Meld je je dan aan bij het taalcentrum via info@taalcentrumalmere.nl

Verder leren?

Na voortgezet onderwijs kunnen jongvolwassenen die gemiddeld tussen 17 /18 jaar zijn door naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), het hoge beroepsonderwijs (HBO) of naar de universiteit. 

MBO College Almere
Aanmeldingen voor het MBO kunnen gedaan worden bij het MBO College Almere.
Adres: Straat van Florida1, 1334 PA Almere
Telefoonnummer: 036 845 17 05 en
E-mailadres: LEC@rocvf.nl

Hogeschool Windesheim Almere
Aanmeldingen voor het HBO kunnen gedaan worden bij het Serviceplein van Hogeschool Windesheim.
Adres: Hospitaaldreef 5 in Almere, op de 6de verdieping.
Telefoonnummer: (088-469 91 20) of 0900-88 99
E-mail serviceplein-almere@windesheim.nl 

Werken

Vanaf 1 april 2022 hebben vluchtelingen uit Oekraïne geen werkvergunning meer nodig om te kunnen werken. De overheid heeft geregeld dat zij dan 'geen tewerkstellingsvergunning' meer nodig hebben. Wel heel belangrijk is dat je staat ingeschreven in de gemeente waar je woont. Naast je Inschrijving BRP ontvang je dan ook een BSN, een burgerservicenummer dat je nodig hebt om legaal te werken in Nederland.

Een vluchteling uit Oekraïne heeft dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer. Bijvoorbeeld recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon.

Werknemers die te weinig betaald krijgen of gevaarlijk werk moeten doen, kunnen bellen met de Arbeidsinspectie via 0800-5151 (gratis). De Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich aan de regels houden. 

Deze informatie geldt landelijk en voor meer informatie kun je bellen met de Rijksoverheid: 14 00. Ook op Refugeehelp.com vind je meer informatie over werken als Oekraïense vluchteling.

Verblijven in Nederland

Als Oekraïense vluchteling heb je een speciale status waarmee je voorlopig in Nederland kunt blijven. Visumvrij 90 dagen, maar dit kan verlengd worden tot maximaal 180 dagen. Vanwege de huidige situatie is afgesproken dat mensen uit Oekraïne die de maximale termijnen overschrijden hier voorlopig geen problemen van ondervinden. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) staat meer informatie over in Nederland verblijven als Oekraïner (Nederlands, Engels).

Openbaar vervoer

Gratis reizen met het ov in Nederland is bedoeld voor het inreizen naar Nederland tot aan de plek van bestemming, binnen 24 uur na aankomst in Nederland.

Zodra vluchtelingen zijn ingeschreven bij een gemeente en een dagvergoeding hebben, kunnen zij alleen op reguliere manier gebruik maken van het ov in Nederland en moeten zij hiervoor betalen. 
Keolis en Connexxion stellen gratis vervoerskaarten beschikbaar via het taalcentrum.

Als een kind beperkt is volgens de VO Leerlingenvervoer kun je gebruikmaken van de regeling leerlingenvervoer.

Voedselbank

Zolang Oekraïners nog geen wekelijkse uitkering (leefgeld) hebben, kunnen zij gebruikmaken van de Voedselbank. De eerste 2 tot 4 weken kunnen ze voedsel en verzorgingsproducten halen. Voor kleding en meubels kunnen zij terecht bij het Voedsel Loket Almere aan De Steiger 122 (1351 AL) in Almere Haven.

Openingstijden Kleding en Meubel Loket

 • Woensdag 13.30 tot 16.30 uur
 • Donderdag 09.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur
 • Vrijdag 09.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur

Buiten zwemmen

Wil je zwemmen in open water in Nederland? In de folders van De Nederlandse reddingsbrigade lees je hier meer over. Er is een folder in het Nederlands en een folder in het Oekraïens.

Huisdieren

Ben je een Oekraïense vluchteling en heb je je huisdier(en) meegenomen? Neem zo snel mogelijk contact op met:

 1. een dierenarts om jouw huisdier te laten vaccineren tegen rabiës (hondsdolheid). Houd je huisdier tot die tijd afgeschermd van andere (huis)dieren of mensen.
 2. de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om jouw huisdier aan te melden.

Vind hulp voor je huisdier

Zijn je hond, kat en andere huisdieren gezond en gevaccineerd?

Honden moeten ontwormd zijn. Dierenartsen raden iedereen die met zijn hond uit de Oekraïne komt aan om de hond te laten ontwormen en opnieuw in te enten zodat alles voldoet aan de Nederlandse wet-en regelgeving. Risico van dubbel inenten en/of overdosis is niet aanwezig. Het is een algemene plicht van iedereen die in Nederland komt zijn huisdier binnen 3 maanden te voorzien van juiste vaccinatie.

Niet alleen jouw hond loopt gevaar bij onvoldoende vaccinatie, ook wij mensen lopen gevaar met betrekking tot overdraagbare ziektes. We moeten voorkomen dat in Nederland de hondsdolheid weer de kop op steekt. Ook met vogels moeten we voorzichtig zijn, omdat we geen uitbraak van de vogelgriep willen.

Opruimen van hondenpoep

Veel Oekraïners weten niet dat zij in Nederland de uitwerpselen van de honden moeten opruimen. Dat is wel het geval. De poep moet met een plastic zakje opgepakt en meegenomen worden en dient in de afvalbak gedeponeerd te worden. Ook hondenpoep kan besmettingen opleveren.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening